Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Qué tiempo hace?

Skapad 2017-05-09 11:05 i Tiundaskolan Uppsala
Under tre veckors period kommer vi att jobba med temat “El tiempo”. Genom att jobba med den här uppgiften kommer du att lära dig olika spanska utryck för att beskriva vädret samt kunna ge en väderrapport.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

¿Qué tiempo hace? Vi har olika väder beroende på vilken årstid det är. Nu ska vi lära oss att berätta om vädret och hålla i en väderlekspresentation.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Du kommer att utveckla förmågan att
• Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
• Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
• Lära dig att använda och förstå uttryck som behandlar vädret och väderleksrapporter

Undervisningens innehåll: Vad?

Öva upp förmågan att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att göra sig förstådda.

Undervisningens innehåll: Hur?

• Genomgång där du/ni lär er formuleringar och fraser om väder.
• Beskrivning av vädret utifrån olika bilder, årstider m.m
• Fylla i vädersymboler på en karta och prata om dem
• Lyssna och se väderrapporten på riktigt från en spansk väderrapportd kunskap 

Läsförståelse: Läsa och förstå ord sammanhang som behandlar vädret. Hörförståelse: Lyssna på en spansk väderprognos. Skriftligt produktion: Skriva en presentation om vädret i Spanien. Muntligt: Redovisa muntligt över hur vädret ser ut i Spanien. 

Kunskapskrav

Formulera sig i skrift.  Uttal.

Bedömning

Dina insatser och delaktighet under lektionerna är mycket viktiga. Du kommer att genomföra både ett skriftligt manus och ett muntligt föredrag (väderrapport på ca 1-2 minuter). Du kommer att få berätta om vädret i Sverige eller i ett spansktalande land. Till din hjälp har du en karta, tavlan, planscher eller något mer som passar bättre för dig. I ditt föredrag skall du ta upp temperaturen, hur vädret är (sol, regn, snö, blåst, etc.), väderstrecken samt användning av rätt verb.
Riktlinjer: Följande punkter måste vara med i presentationerna: • 1-2 minuter långt muntligt föredrag • En skriftligt manus • Redovisa med hjälp av en karta • Nämna temperatur • Nämna väderstrecken * Använda dig av både futurum och presensform. • Använda sig av verben i rätt form (t.ex. hace sol, está nublado). Bedömningen sker i enlighet med matriserna: 

Matriser

M2
Spanska åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
spanska åk 7
Att uttrycka sig på spanska i tal och skrift.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar och skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten. Exempel: Hacer sol. Va a hace calor . Manana estar nublado.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar och skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig. Exempel: Hoy hace sol. No hace frio. Hace calor. En Madrid está nublado.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar och samtalar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Du skriver med ett visst flyt. Exempel: Hoy hace sol y calor. Hace un poco de viento también. El jueves va a hacer frio y también va estar nublado.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: