Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt 17 Arbetsliv Sh Åk 8 Asv

Skapad 2017-05-09 11:15 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vad ska du bli när du blir stor? Vad finns det för jobb? Vilka regler och lagar gäller? Vad ska man tänka på när man sommarjobbar? Dessa frågor ska vi jobba med.

Innehåll

Jä Vt17 Arbetsliv Sh Åk 8 Asv

Mål för elev

- analysera och kritiskt granska arbetslivet med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i diskussionen gällande arbete och arbetsmiljö samt kunna argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Innehåll

- Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

- Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Genomförande

Under slutet av terminen arbetar vi med att studera arbetslivet. Vi kommer ha övningar och diskussioner och ni avslutar kursen med ett prov den 8 juni.

Bedömning

Bedömningen gäller din förmåga att:  se samband, använda begrepp, uttrycka och värdera olika ståndpunkter.

Dessa förmågor visar du vid samtal, diskussioner och förhör.

Kursplanemål

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Matriser

Sh
Arbetslivet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera och använda begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om arbetslivet. Eleven visar det genom att undersöka hur arbetslivet fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: ”När arbetsgivare och arbetstagare inte kan komma överens blir det strejk.”
Eleven har goda kunskaper om arbetslivet. Eleven visar det genom att undersöka hur arbetslivet fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: ”Arbetgivare och arbetstagare förhandlar om nya löner och andra villkor. Att det ibland utbryter strejker beror på... Ett sätt att komma överens är att använda en medlare...”
Eleven har mycket goda kunskaper om arbetslivet. Eleven visar det genom att undersöka hur arbetslivet fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Exempel: ”Högre lön och andra förbättringar är... Arbetsgivarna försöker hålla kostnaderna låga för att .... I löne-förhandlingar mellan... Om parterna inte kommer överens ... Detta kommer att påverka både... så att...”
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Exempel: ”Jag tycker att man ska få högre lön om man gör ett viktigt eller svårt arbete”
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Exempel: ” Jag anser att det är bra... En hög lön kan bero... Det kan också vara beroende på... och det leder till att...”
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Exempel: ”Löneskillnader kan verka onödiga och orättvisa för att ... Samtidigt måste vissa arbeten betalas bättre än andra för att...Man kan undra hur stor en rimlig skillnad är och då anser jag... ” 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: