Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Billy Elliot - film, skrivande och diskussion

Skapad 2017-05-09 12:15 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi tittar på en engelsk film med engelsk text. Efter filmen skriver eleven en sammanfattning på engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Eleverna tittar på filmen Billy Elliot, som en del i planeringen Stars. Efter filmen skriver de en kortare text och avslutningsvis diskuterar de frågor om filmen.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

En
Engelska muntlig förmåga och interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar de flesta ord rätt och talar med delvis god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt och i huvudsak korrekt språk.
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina texter.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
Strategier (använda valt material till egen interaktion)
Du har svårt att prata om sådant som du hört och läst om i olika medier och återkommer istället gärna till välbekanta ämnen.
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och kommenterar innehållet översiktligt.
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och när du kommenterar det använder du dig av uttryck ifrån mediet.
Du kan prata om sådant du hört om eller läst om i olika medier och du kommenterar det du läst på ett sätt som visar att du tagit in nytt språk och nya uttryck och på så sätt förbättrat din produktion.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: