Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsfrågor Afrika

Skapad 2017-05-09 12:24 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Det här är en enkel mall med förslag på rubriker och innehåll för olika avsnitt i planeringen. Använd den gärna och omarbeta innehållet efter dina egna behov och/eller din skolledares anvisningar.
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Vi ska granska var sitt land i Afrika för att komma fram till möjligheter och svårigheter med att leva där. För att kunna göra granskningen så inleder vi med genomgångar och egen läsning av geografiämnet befolkningsfrågor. På så sätt tränar vi oss i att leta relevant information.

Innehåll

Målen är att:

 • med hjälp av fakta och exempel göra övergripande beskrivningar av respektive världsdel
 • resonera kring möjligheter/svårigheter med hjälp av faktaunderlag
 • använda för sammanhanget relevanta begrepp
 • aktivt delta i en jämförelse utifrån de länder som presenterats

 

Arbetets innehåll

 • Texten Befolkning, u-länder och fattigdom (SO-rummet)
 • Lärobok Utkik geografi 7-9, avsnittet om Afrika sid. 194-196
 • Begreppslista
 • Genomgång bildpresentation ämnet befolkningsfrågor med Afrika-översikt
 • Länderfakta i NE, Landguiden och SO-rummet

Allt material finns utlagt i Classroom.

Arbetssätt och redovisning

Övergripande genomgångar, beskrivningar och förklaringar av begrepp och olika perspektiv.

Läsning av översiktligt material för att orientera sig i ämnet.

Enskild fördjupning inom valfritt land i Afrika med två huvudfrågor:

 • Vilka möjligheter finns för människor att leva ett bra liv?
 • Vilka svårigheter/problem/kriser finns  eller riskerar att uppstå?

Fördjupningen presenteras med hjälp av Ipad i smågrupper. Använd illustrationer för att förtydliga innehållet.

Presentationerna följs upp av en gemensam jämförelse i helklass:

 • Vanliga möjligheter/svårigheter?
 • Jämförelse av orsaker och följder?

Arbetsområdet avslutas med ett digitalt prov på centrala begrepp.

Bedömning av förmågan att:

 • med hjälp av fakta och exempel göra övergripande beskrivningar av landet
 • resonera kring möjligheter/svårigheter med hjälp av faktaunderlag
 • använda för sammanhanget relevanta begrepp

 

Reflektion efter avslutat arbete

Vilken bild har du av Afrika som världsdel?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: