Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2017-05-09 12:48 i Resursenhet Eksätra Uppsala
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad ska du lära dig? Att vågor är en modell för ljud. Denna modell beskriver ljudets hastighet och styrka, även fysikaliska aspekter på hörselsinnet. Exempel på hur musik kan beskrivas i naturvetenskapliga termer.

Innehåll

Du kommer att arbeta med nedanstående begrepp i arbetsbok och enkla undersökningar. För godtagbara kunskaper krävs att du med stöd av pedagog hittar fakta för att besvara frågor i arbetsbok och genomför enkla undersökningar.

Ljudvågor          Vibration          Utbredning            Ljudets fart          Hörselgången          Trumhinnan           Buller          Decibel

Hörselben         Snäckan           Hörselnerven                     

Matriser

Fy
Ljud

Kunskapskrav

E
C
A
Genomför enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt efter.
Bidrar till att formulera
Formulerar efter någon bearbetning
Formulerar
Använder utrustning
I huvudsak fungerande sätt
Praktiskt och användbart
Praktiskt, användbart och effektivt
Jämför olika resultat och för resonemang om likheter och skillnader.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Bidrar till
Ger förslag som behöver bearbetas
Ger förslag som kan förbättra
Gör dokumentationer av undersökningar.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Har kunskaper om ljud och visar det genom att beskriva med fysikens begrepp.
Grundläggande med viss användning
Goda med relativt god användning
Mycket goda med god användning
Kan föra resonemang om fysikaliska samband
Enkla och till viss del underbyggd
Utvecklade och underbyggd
Välutvecklade och väl underbyggd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: