Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande illustration

Skapad 2017-05-09 13:00 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Bild
Utifrån en valfri text "bygger" du ett collage med flera olika material. Vi tittar på inspirationsbilder och ni söker vidare på egen hand för att ge collaget den rätta känslan. Uppgiften skapad av Matilda Åhall, Fässbergsskolan

Innehåll

Tidsperiod. Vt 2017

Så här kommer vi att arbeta:

I den här uppgiften är uppdraget att skapa en bild som passar till en text. Du kan välja vilken text du vill. Det kan vara en låttext, en dikt eller en del av en bok som du läst. Skriv ner en del av texten i din loggbok. Börja med att analysera texten med hjälp av frågorna nedan.

1. Vad handlar texten om?

2. Vad finns det för föremål i texten?

3. Beskrivs personer?

4.Beskrivs platser?

5. Beskrivs att tid går?

6. Beskrivs ljus/skugga?

7. Vilka känslor uttrycks i texten?

8. Vilka stämningar uttrycks i texten (fartfyllt, lugnt, mörkt..)?

9. Beskrivs handlingar (att någon gråter, kramas, skriker..)?

10. Beskrivs skeenden (att något händer, vinden blåser, solen går ner, bilen åker)?

11. Beskrivs rörelse (snabbt, lugnt, mjukt, hårt)?

Om sakerna ovan inte beskrivs i texten behöver du läsa eller höra mellan raderna så att du kan svara på frågorna.

 

Gör så här:

Skapa en bild med hjälp av collageteknik, vilket innebär att du gör en bild av många olika bitar av olika material. Det kan vara foton, tidningsurklipp, papperskartonger, plastdelar från något skräp, tyg eller lera. 

Gör först en skiss över hur du vill att collaget ska se ut. Tänk på att det inte måste bli "fint" eller föreställa något konkret. Försök få fram textens stämning och känsla! Tänk på inspirationsbilderna vi sett, hur de är gjorda, vad du gillar med dem och gör sedan din egen grej av det du sett.

Börja samla material och bygg sedan ditt collage på en kartongpannå. Du måste kanske skriva ut bilder, klippa i tidningar eller använda färgade papper. Det går också att tänka i 3D och bygga "utåt" eller "uppåt" från pannån. Kanske måste du hämta något ur återvinningen? När du samlat klart- tänk på att limma ordentligt!

 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • framställa en bild som passar till texten
 • hitta på idéer
 • använda olika verktyg och tekniker för att: skapa uttryck, skapa olika bildutsnitt, uttrycka känslor, händelser och skapa illustrationer till texten
 • presentera din bild med anpassning till syfte och sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: