Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau Kap 6-7

Skapad 2017-05-09 13:26 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Ich und meine Familie. Jungen und Mädchen.

Innehåll

Under v 19-23 jobbar vi med kapitel 6 och 7 i Genau 3

Syfte

Du lär dig att

  • be om lov,
  • att tala om vad du får göra,
  • att tala om vad du ska göra
  • prepositioner som styr ackusativ
  • att använda bisatser
  • att använda imperativ

 

Läxa

Texten med tillhörande glosor

Uttryck och fraser

Repetera grammatik som vi jobbar med.

 

Du bedöms i:

¤ engagemang på lektionerna

¤ muntliga redovisningar

¤ hörövningar och läsförståelse

¤ skriftliga inlämningar/läxförhör.

 

 

 

Matriser

Tyska åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig redovisning
Du kan ännu inte prata så att en tysktalande person skulle förstå
Du talar mycket kortfattat och enkelt men begripligt med enstaka ord och fraser
Du talar enkelt och relativ tydligt och försöker använda längre meningar
Du talar tydligt och använder längre meningar
Skriva
Du kan ännu inte skriva så att en tysktalande person skulle förstå
Du skriver med mycket korta och enkla meningar. Du skriver inte grammatiskt korrekt.
Du skriver med korta och enkla meningar och försöker använda dina grammatiska kunskaper
Du försöker bygga ut din text med lite längre meningar. Du försöker använda dina grammatiska kunskaper
Läsa
Du läser delar av enkla texter. Du förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Höra
Du förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att t ex kommentera eller svara på frågor.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen
Strategier
Du vet inte vad du ska göra när du har glömt bort vad du ska säga eller du säger det på svenska eller engelska
Du försöker använda en strategi när du har glömt bort vad du ska säga, t ex att förklara ordet du har glömt på tyska, använda en synonym eller slå upp i en ordbok och lyckas ibland
Du försöker använda en strategi och lyckas oftast. Du använder ordbok innan du frågar mig och lyckas oftast slå upp rätt ord
Du använder någon strategi för att komma på vad du ska säga. Du använder ordboken som en naturlig del av skrivandet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: