Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 6

Skapad 2017-05-09 14:20 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En LPP som beskriver arbetet inom arbetsområdet Orientering för åk 6.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
En LPP som beskriver arbetsområdet orientering för åk 6.

Innehåll

Orientering åk 6

Syfte:           

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

(ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

  • Att orientera i den närliggande natur-och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

(ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Under detta moment kommer vi att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Vi kommer att inleda med en teorilektion för att prata om kartans uppbyggnad och vad olika tecken och färger betyder. Sedan kommer vi att arbeta med olika praktiska övningar under tre lektioner där alla får prova att springa korta banor i närområdet, lite längre slingor och andra övningar. Vi kommer även att repetera karttecken med leka och stafetter.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterium utifrån läroplanen:

  • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med (…) anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  • Dessutom kan eleven med (…) säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

(ur lgr11)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

  • Aktivt deltagande i undervisningen
  • Kunskap om kartans uppbyggnad
  • Förmåga att kunna använda en karta för navigering

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa - Orientering åk 6

F
E
C
A
Lektionsarbete
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Deltar i de olika aktiviteterna och anstränger sig i övningarna.
Är drivande och engagerad i aktiviteten och deltar med stor ansträngning i de olika övningarna.
Arbetar mycket aktivt i de olika övningarna och är engagerad och drivande under lektionerna. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Navigering med karta
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Kan klara enkel orienteringsbana i närområdet med hjälp av karta. Kan de vanligaste karttecknen och kan använda dem i orienteringen.
Kan klara orienteringsbanor i närområdet som ställer krav på god överblick och kunskap om kartan. Kan redogöra hur man sprungit. Är säker på de vanligaste karttecknen och kan använda dem i orienteringen.
Kan klara orienteringsbanor i närområdet som ställer höga krav på god överblick och kunskap om kartan. Kan redogöra hur man sprungit och väga olika vägval mot varandra. Är säker på de vanligaste karttecknen och kan använda dem i orienteringen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: