Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8, v19-23

Skapad 2017-05-09 14:30 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Planering för lektionerna i spanska sista veckorna innan sommaren.

Innehåll

Vecka

Martes

Miércoles

Viernes

18

Avsluta kap 11

Jobba med kap 12

Jobba med kap 12

19

AC gör hus

AC gör hus

A gör hus hos Emi

20

Gör klart husen

Börja förbereda vandring

Förbereda vandring

21

Förbereda vandring

Promenera

Kristi Himm

22

Promenera

??? (Betygsättning)

Sista lektionen

23

--- Lov

Klassens dag

Skolavlsutning

Matriser

M2
Spanska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter.
Du kan muntligt berätta något om dig själv och andra.
Du kan härma målspråket och har ett bra uttal. Du kan ställa frågor och beskriva kända ämnesområden.
Du har ett mycket bra uttal. Det är lätt att förstå dig. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Lyssna/Förstå
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser på målspråket.
Du uppfattar och förstår enkla fraser och instruktioner och enkla hörövningar i lugnt tempo.
Du kan även uppfatta lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du förstår innehållet i sin helhet när språket talas tydligt. Du kan sammafatta väsentliga detajler i det du hört.
Läsa/Förstå
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte läsa och förstå enkla istruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller återberättar delar av texter.
Du kan förstå innehållet i enkla texter i både helhet och detaljer och kan återberätta en text med egna ord.
Skriva
Du kan skriva en del ord, men du kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan skriva enkla meningar och berätta eller beskriva något.
Du kan skriva enkla brev, dagbok, och beskrivningar.
Du kan skriva lite längre och mer detaljerade texter och visar att du behärskar språkreglerna.
Kunskap om Målspråksländerna
Du känner ännu inte till något om målspråkslandet.
Du kan lite om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan redogöra för något om landets kultur och traditoner.
Du kan redogöra för landets kultur och traditioner och jämföra med ditt hemland.
Ansvar för språkinlärning
Du deltar inte aktivt på lektionerna och tar inte ansvar.
Du deltar mestadels aktivt, slutför oftast uppgifter och har börjat använda språkliga strategier.
Du deltar och reflekterar kring din inlärning och använder språkliga strategier.
Ansvarar själv och använder olika språkliga strategier med mycket goda resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: