Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2017-05-09 15:08 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Du ska få lära dig att dela upp en helhet och ett antal i olika delar. Du ska också få lära dig att namnge olika delar av en helhet samt förstå hur olika delar förhåller sig till varandra och till en hel.

Innehåll

Mål för elev

Målen med det här området är att du ska lära dig att:

 • dela upp en helhet och ett antal i olika delar
 • namnge olika delar av en helhet
 • förstå hur olika delar förhåller sig till varandra och till en hel

 

Innehåll

Du ska få lära dig att dela upp en helhet och ett antal i olika delar. Du ska också få lära dig att namnge olika delar av en helhet samt
förstå hur olika delar förhåller sig till varandra och till en hel.

Genomförande

För att lära dig att använda bråk som uttrycksform kommer du att få lösa uppgifter i Tänk och räkna, på andra papper och på din mini whiteboard. Vi kommer att samtala mycket tillsammans och arbeta med att se sambandet mellan bråk och multiplikation och division.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att lösa uppgifter i grupp och individuellt samt genom samtal med andra elever och pedagog. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Dela upp en helhet och ett antal i olika delar.
Du klarar med hjälp av konkret material dela upp en helhet och antal i olika delar, t ex en fjärdedel, två tredjedelar.
Du kan dela upp en helhet och antal i olika delar, t ex en fjärdedel, två tredjedelar.
Du kan lätt dela upp en helhet och antal i olika delar, t ex en fjärdedel, två tredjedelar och förklara hur du tänker.
Ämne
Namnge olika delar av en helhet.
Du kan med stöd namnge olika delar, t ex en fjärdedel, tre femtedelar.
Du kan namnge olika delar, t ex en fjärdedel, tre femtedelar.
Du kan namnge olika delar, t ex en fjärdedel, tre femtedelar och förklara hur du tänker.
Ämne
Förståelse för hur olika delar förhåller sig till varandra och till en hel.
Du kan med hjälp visa hur olika delar i ett bråk förhåller sig till varandra och till en hel.
Du kan visa hur olika delar i ett bråk förhåller sig till varandra och till en hel.
Du kan visa hur olika delar i ett bråk förhåller sig till varandra och till en hel och förklara hur du tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: