Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema/projekt sinnen avd stubben

Skapad 2017-05-09 17:29 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Förskola
På vår avdelning har vi små barn i åldern 1-2 år som ska utveckla sina sinnen. Vi har märkt ett intresse från barnen av att smaka, känna,lukta och lyssna på alla möjliga material. Våra sinnen är något vi använder varje dag. Vi har upplevt att barnen fascinera av ljud som står ut eller som de känner igen. Att få undersöka världen genom sina sinnen är en stor del av barns jag-känsla och spelar stor roll för hur vi förstår och tolkar vår omgivning.

Innehåll

Syfte/mål

Syftet med temat är att låta barnen uppmärksamma och uppleva sina sinnen, samtidigt som de ska få uppleva och försöka förstå sin omvärld via dem. Barnen ska få uppleva och experimentera utifrån sina olika förutsättningar. Ett vidare mål är att med hjälp av sinnena jobba med kamratskap, gemenskap och trygghet genom att uppleva tillsammans. 

Metod

Vi kommer att använda vår tid för verksamheten för att presentera förberett material som stimulerar och utmanar våra sinnen. Vi kommer även låta barnen själva skapa redskap för att stimulera sina sinnen. Vi kommer även ta vara på vardagssituationer där sinnet upplevelser uppstår av sig själv och uppmärksammas av barnen. 

Exempel på aktiviteter 

Lukt 

- luktflaskor

- vad luktar maten som vi äter?

- utomhus, vad kan vi lukta på i naturen?

Känsel

- känselpåsar, kan man känna sig fram till vad det är

- känselbord, ett kar/kärl fyllt med mannagryn att upptäcka och uppleva 

- övning i skillnader, varmt/kallt, mjukt/hårt.

- känseltavlor med olika ytor, sandpapper, tyg, ull, bubbelplast.

Smak

- samkörning, sött, salt, surt, prata om tycke och smak.

- sortera mat, känna igen mat, kategorisera mat och odla egen mat, ex. krasse.

- äta mat som känns olika i munnen kallt/varmt, mjukt/hårt.

Hörsel

- uppleva olika ljud, svaga/starka, sköna ljud/oljud.

- blunda experiment, vad hör vi då både inne och ute? 

- lyssna med filter, hur låter det i ett glas, i ett papprör, i ett snäckskal? Prova hörselskydd.

- uppleva musik, slappna av, dansa 

- tyst samling, med bara viskningar och tecken?

- mindfullness musik i verksamheten.

- skapa instrument med barnen som låter olika. 

Syn

- tala om synen och ögat

- blunda och röra sig i rummet, hur upplevs det

- kims-lek, minnesövning med hjälp av synen.

 

Dokumentation

 Arbetet med temat kommer att dokumenteras genom foton, film och anteckningar. Dokumentationen kommer att läggas upp på unikum och integreras på avdelningen för att kunna delge dem med barnen och få syn på hur de ser sig själva i dokumentationen.

Utvärdering/uppföljning

Vi kommer regelbundet att reflektera och utvärdera det vi gjort, mellan pedagoger med barnen med hjälp av dokumentationen. 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: