Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Planering

Skapad 2017-05-09 20:46 i Hulanskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Geografi
Undervisning i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Innehåll

Syfte

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Undervisningen

I årskurs fyra arbetar eleverna främst med Sverige i ämnet geografi. Det handlar om Sveriges naturresurser, befolkningsfördelning och orsak till det och vattnets betydelse. Dessutom ska eleverna känna till namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg och hav och vatten.

 • Boken "Koll på Sverige", där vi läser ur en bok och sedan gör uppgifter som hör till.
 • Genomgång av hur samhället och behovet har ändrats ur ett historiskt perspektiv.
 • Titta på film och olika foton.
 • Lär oss hur olika kartor fungerar.
 • Samtal om de viktigaste begreppen för alla.
 • Fältstudier
 • Diskussioner

Redovisning och Bedömning

Bedömning sker enligt förmågorna och det centrala innehållet i geografi. Bedömning sker i matrisen under kunskaper i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: