Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Great Britain, year 8, spring, 2017

Skapad 2017-05-10 09:39 i Svärdsjöskolan Falun
Du kommer under detta arbetsområde att få fördjupa dig och bredda dina kunskaper om Storbritannien; geografi, kultur, historia, levnadsförhållanden och aktuella händelser.
Grundskola 8 Engelska
Vi skall göra en djupdykning i brittisk kultur, geografi, levnadsförhållanden, mat mm,mm. Troligtvis kommer vi inte att hinna alla momenten denna termin, arbetet kan fortsätta i höst.

Innehåll

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang där engelska talas

 

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2:

 •  tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
 •  kommunicera på engelska i tal och skrift

 

1C. MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

 

 

 

 

1D. Det betyder att (konkretiserade mål):

 

 

2 UNDERVISNING

2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

 

2B. Förslag på arbetssätt:

 • Läsa texter
 • Se ett bildspel om om Storbritannien samt ett flertal youtubeklipp
 • Lyssna till och sjunga sånger med anknytning till landet
 • Arbeta med ord på olika sätt för att utveckla sitt ordförråd
 • arbeta med texter på olika sätt bla turistbroschyrer
 • Arbeta med grammatik och fokusera på verb, spec oregelbundna

 

2C. När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att:

 • Lyssna, läsa och förstå talad och skriven engelska. 
 • Förstå kulturella företeelser.
 • Bearbeta texter och utveckla texter med hjälp av ett utökat ordförråd.
 • Fördjupat din kunskap om oregelbundna verb 

 

2D. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till:

 • om, kulturella och sociala företeelser, lite om landets historia, levnadsvillkor och aktuella händelser
 • Kunna använda dig av  oregelbundna verb 
 • Kunna använda dig av de ord och uttryck du lärt dig i avsnittet. 

 

2E. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, ha utvecklat och tränat dina färdigheter att:

 • Läsa
 • Lyssna
 • Skriva
 • Tala
 • Kulturell förståelse

 

2F. UNDERVISNINGSDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av vad undervisningen kommer att innebära. Vad betyder det egentligen?

 

3. BEDÖMNING

3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 •  Lyssna
 •  Skriva
 •  Läsa
 •  Tala 
 •  Använda ditt nya ordförråd

 

3B. Vi kommer att bedöma genom att:

 • Kortare läxförhör,
 • Läsförståelse av turistbroschyr ( autentisk)
 • Du visat att du kan använda nya ord och uttryck

3C. Exempel på bedömning: 

 

 

3D. BEDÖMNINGSDIALOG: Vår (lärare och elevers) Gemensamma tolkning av bedömningen. Vad betyder det egentligen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
Great Britain, year 8, spring 2017

Ej uppått lägsta kunskapsnivå
E
C
A
Eleven kan förstå ..i tydligt talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
såväl helhet som detaljer
huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att ... redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med ....resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av ... för lyssnande och läsning.
någon strategi
i viss utsträckniing använda sig av strategier
i viss utsträckning använda sig av strategier
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt ...använda dessa i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt
i muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig...
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ...förbättringar av egna framställningar.
enkla
välgrundade
välgrundade
i muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven utrycka sig ... till syfte mottagare och situation. Dessutom kan eleven völja och använda sig av ....i och förbättrar interaktionen
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning fungerande strategier som löser problem
tydligt och med flyt samt med viss anpassning väl fungerande strategier som löser problem och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven disukterar ... några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra ... jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
översiktligt enkla
utförligt välutvecklade
utförligt pch nyanserat välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: