Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och mätning

Skapad 2017-05-10 11:22 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Du ska få lära dig att namnge två- och tredimensionella figurer. Du kommer få använda vanliga måttenheter för att mäta längd samt räkna ut omkretsen och arean av en figur.

Innehåll

Mål för elev

Målen med det här området är att du ska lära dig att:

 • namnge två- och tredimensionella figurer
 • använda vanliga måttenheter för att mäta längd
 • räkna ut omkretsen och arean av en figur

Innehåll

Du ska få lära dig att namnge två- och tredimensionella figurer. Du kommer få använda vanliga måttenheter för att mäta längd samt
räkna ut omkretsen och arean av en figur.

Genomförande

Du kommer att träna på detta genom att i helklass, grupp och enskilt lösa uppgifter där du får se och namnge två- och tredimensionella figurer. Du kommer att få uppskatta och göra mätningar av längder med linjal och måttband, även avklippta för att få en bättre förståelse för mätandet. Vid mätningarna kommer du att få använda dig av vanliga måttenheter som cm, dm och m. Du kommer att få räkna ut omkretsen och arean av olika figurer och jämföra dessa. Du ska få lösa uppgifter på papper och på din mini whiteboard.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att lösa uppgifter i grupp och individuellt samt genom samtal med andra elever och pedagog. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Namnge två- och tredimensionella figurer.
Du kan med lite hjälp namnge två- och tredimensionella figurer.
Du kan namnge två- och tredimensionella figurer.
Du kan namnge två- och tredimensionella figurer. Du kan se likheter och skillnader mellan olika figurer och utifrån detta sätta namn på dem.
Ämne
Använda vanliga måttenheter för att uppskatta och mäta längd.
Du kan med lite hjälp uppskatta och mäta längder och använda vanliga måttenheter som cm, dm, m.
Du kan uppskatta och mäta längder och använda vanliga måttenheter som cm, dm, m.
Du kan uppskatta och mäta längder och använda vanliga måttenheter som cm, dm, m. Du kan också konstruera egna uppgifter kring mätning.
Ämne
Räkna ut omkretsen och arean av en figur.
Du kan med hjälp räkna ut omkrets och area av olika figurer.
Du kan räkna ut omkrets och area av olika figurer.
Du kan räkna ut omkrets och area av olika figurer och förklara skillnaden mellan dem. Du kan också konstruera egna uppgifter kring omkrets och area.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: