Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s up år 4 - Unit 6

Skapad 2017-05-10 13:14 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 4 Engelska
Vi fortsätter att arbeta med olika frågor och svar. Vi lär oss namn på saker man kan göra tillsammans och saker att äta (snacks) och dricka.

Innehåll

 

 

Innehåll

Träna på att:

 • ställa enkla frågor och kunna svara på dem (se molnen till kapitel 21, 22 och 23 i What's up 4)
 • kunna namn på saker att göra tillsammans och saker att äta och dricka.
 • kunna fråga hur mycket klockan är och svara med hel- och halvtimme.
 • prata enkel engelska med en klasskamrat utifrån det vi gått igenom.

  

Undervisning

Arbetssätt:

Du/vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa texter, lösa uppgifter i workbook, ha talövningar i par och grupp, göra hörförståelseövningar, samtala tillsammans och ha enskilt arbete. Du får även arbeta i web-materialet Bingel och appen Fun english.

Till varje kapitel får du kapitlets lärandemål (molnen) så att du vet vad du ska träna på.

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget lärande.

Du bedöms fortlöpande under lektionerna genom ditt sätt atta vara aktiv och engagerad i samtal och diskussioner.

 Du kommer att få göra ett "progress test" i slutet på arbetsområdet där du kan visa vad du har lärt dig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
What´s up år 4 Unit six

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner under lektionerna.
Du kan 5-10 ord för saker man kan göra tillsammans och 5-10 ord för saker man kan äta (snacks) och dricka.
Du kan ställa, och svara på, de frågor vi arbetat med (se "molnen").
Du kan fråga hur mycket klockan är och svara med hel- och halvtimmar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: