👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2017-05-10 13:42 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Biologi
Här får du lära dig kroppen och dess organ. Du får reda på matens väg genom kroppen och varför vi behöver äta, hur vi andas och blodets väg genom kroppen och mycket mer... Vi läser, ser på filmer, pratar och diskuterar människokroppen.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska:

 • förstå varför och hur vi andas
 • kunna ge exempel på uppgifter som blodet har
 • förstå hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
 • förstå vad som ger kroppen energi
 • känna till vilka våra sinnen är och hur de fungerar
 • kunna berätta något om vår hjärna och våra nerver
 • kunna berätta hur man kan påverka sin egen hälsa
 • känna till hur man kan förebygga och behandla de vanligaste sjukdomarna

 

Arbetssätt och redovisningsform

 • genomgångar och diskussioner
 • se på film
 • faktatexter och instuderingsfrågor
 • experiment och försök med dokumentering

Visa din kunskap - bedömning

Detta visar du genom att

 • Berätta varför och hur vi andas
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har
 • Förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
 • Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen
 • Förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar
 • Berätta något om vår hjärna och våra nerver
 • Berätta hur man kan påverka sin egen hälsa
 • Berätta hur man kan förebygga och behandla de vanligaste sjukdomarna

Din förmåga att

 • samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa
 • ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt
 • använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
 • göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
 • föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och hälsa och sjukdom och kan relatera till några samband i människokroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6