Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Rörliga figurer

Skapad 2017-05-10 13:54 i Kattarps skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Teknik Svenska
Vi utvecklar vår metakognitiva förmåga, eleven får träna på att reflektera över sitt tänkande och lärande, genom att bygga en rörlig figur. Vi gör en enkel skiss som vi sedan kopierar till en färdig konstruktion. Under arbetets gång samtalar vi kring hur vi ska få vår figur att röra sig med stöd av färdiga modeller och hjälp av varnadras tankar och lösningar. I samtalen använder vi ämnesspecifika ord och begrepp.

Innehåll

Teknik

Rörliga figurer

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan förstå och agera i en teknikintensiv värld.

I undervisningen ska eleverna få förutsättningar att utveckla intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet nyskapande, idérikt sätt.

 

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Teknik:

 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Svenska:

 • Skriva en instruerande text.
 • Skriva en text där ord och bild samspelar.
 • Skriva en berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Arbetsgång:

 • Göra en skiss på en blivande rörliga figur.
 • Rita av den på kartong. Viktigt att alla delar är med och är tillräckligt stor och långa.
 • Sätta ihop delarna med jungfruben så att alla benen rör sig.
 • Skriva en instruerande text. Hur man gör en rörlig figur.
 • Dekorera figuren. Göra den personlig.
 • Skriva en text om figuren. Namnge den, var bor den, familj. Berätta vad den tycker om, favoritfärg, favoritmat och vad den tycker om att göra.
 • Skriva en berättelse där figuren är huvudperson.

Bedömning


 

Te E 1-6
 • Du kan göra en rörlig figur, där alla fyra benen rör sig.

 

Te E 1-6
 • Under arbetsprocessen bidrar du med att samtala, berätta, delge dina tankar och handlingar så att arbetet leder framåt.

 

Te E 1-6
 
 
 • Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där den rörliga figuren är i fokus.
 • Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

 

Sv. 2-3  
 • I texterna kan du använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i din texter.

 

Sv 2-3
 • I de berättande texterna skriver du med tydlig inledning, handling och avslutning.

 

Sv 2-3
 • Genom att kombinera texter med bilder förstärker och förtydligar du innebörden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: