Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 6

Skapad 2017-05-10 14:27 i Rönnbyskolan Västerås Stad
Övergripande planering med bedömningsmatris
Grundskola 6 Svenska

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Så här går bedömningen till:

Svenska matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsa
.
Du har svårt att läsa en bok anpassad till din ålder på egen hand endast en del av innehållet kan återges.
Du kan presentera bokens innehåll samt göra enklare reflektioner utifrån dina egna tankar och värderingar
Du kan presentera bokens innehåll och budskap samt göra en enklare analys och tolkning. Du kan presentera detta genom ett korrekt och tydligt språk med hjälp av exempel från boken. Du kan läsa mellan raderna. .
Du kan presentera bokens innehåll och budskap samt göra en enklare analys och tolkning. Du kan presentera detta genom ett korrekt och tydligt språk med hjälp av exempel från boken.Du kan läsa mellan raderna. .
Tala och uttrycka sig
Uttrycker dig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker dig mestadels klart och tydligt. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker dig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang
Skriva
mottagare
Läsaren kan förstå innehållet även om det ibland krävs en omläsning.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (ex roa, övertyga, informera)
Texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Texten är väl sammanhållen, väl avgränsd och har inga omotiverade luckor.
Skriva
Uttryck och ord
Ordvalet är inte så varierat och kanske inte alltid pasra för textens syfte och mottagare.
Texten visar viss variation i ordval.
Texten visar variation i ordval.
Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Skriva
användning av tecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Du använder punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Kommatecken använder du på ett lämpligt sätt, så att läsningen underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Skriva
stavning
Du stavar de flesta ord korrekt. Du gör vissa återkommande stavfel.
Du prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: