Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-05-10 14:29 i Prästslättsskolan Karlshamn
Årsplanering för matematik år 5.
Grundskola 5 Matematik
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte

Som elev ska du utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge dig möjlighet att få upptäcka matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll

 

 • Naturliga tal, enkla tal i bråkform, procent och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över­slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder. Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. Metoder för enkel ekvationslösning.

 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.

 • Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 

Undervisning

- Genom att arbeta i matteboken befäster vi kunskaper.

- Matteordlistan hjälper oss att förklara och träna matematiska begrepp.

- I genomgångar och grupparbeten resonerar vi om olika matematiska begrepp, problemlösningar och samband.

- Genom praktisk matte jobbar vi t ex med längd, vikt, volym mm.

- Genom spel befäster vi begrepp och automatisering av talkombinationer.

- Datorn hjälper oss också att färdighetsträna och förstå matematiken.

Bedömning

Vi kommer att titta på om du kan/ förstår:

 • kan klockan och räkna tid
 • tiotalsövergångar för tal upp till 1 000 000
 • mäta i millimeter, centimeter och meter.
 • mäta volym i cl, dl och liter
 • kan formulera egna matteproblem
 • känner till geometrisk figurer som parallellogram, romb, klot , cylinder och pyramider.
 • känner till alla 4 räknesätt och i vilka situationer de ska användas t.ex. i en räkneberättelse samt ser samband mellan de fyra räknesätten.
 • sambanden mellan procent, decimaltal och bråk.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: