👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, årskurs 3, textilslöjd (Uppsala kommun)

Skapad 2017-05-10 14:35 i Uppsävjaskolan Uppsala
Under terminen kommer vi att arbeta mycket med återbruk. Du kommer göra uppgifter där du tränar på att använda din kreativitet. Vi kommer att arbeta med olika textila tekniker såsom lapptäcksteknik, virkning och broderi.
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Under terminen kommer vi att arbeta med olika former av hantverkstekniker. Du kommer få sy för hand, väva, tova och göra några olika slags garntekniker.

Innehåll

 Konkretisering av kunskapskraven

I undervisningen kommer du få möjlighet att träna på att:

- formge och framställa slöjdföremål med några olika hantverkstekniker: Vävning, handsömnad, garnteknik, tovning.

- använda verktyg och redskap 

- följa instruktioner

- utveckla idéer

- fundera på hur resultatet blev och varför

- beskriva hur färg och form påverkar ditt slöjdarbete

Undervisning och bedömning

Vi kommer att arbeta teoretiskt och praktiskt med arbetsområdet. En del av undervisningen sker genom att eleverna tittar på en instruktionsfilm och därefter går vi tillsammans igenom hur uppgiften ska genomföras innan det är dags att börja arbeta. Därefter genomförs uppgiften via praktiskt arbete med stöd av muntlig instruktion, ibland skriftlig instruktion samt instruktionsfilm via Ipad. Under arbetets gång diskuterar vi tillsammans fram lösningar när du stöter på problem. Efter att slöjdarbetet är färdigt får du göra en muntlig utvärdering.

Du kommer att bedömas i ditt praktiska slöjdarbete samt dina utvärderingar som i huvudsak kommer att vara muntliga, under lektionerna kommer du att få kontinuerlig feedback på hur du kan utveckla dina kunskaper.

Jag kommer i min bedömning att titta på

 • hur mycket du bearbetar slöjdföremålet.
 • hur du använder verktyg och redskap.
 • hur självständigt du arbetar och följer instruktioner samt beskriver hur du ska göra ditt slöjdarbete.
 • hur mycket egna idéer du har
 • hur noggrant du beskriver dina val och utvärderar hur ditt arbete blev.
 • hur du beskriver hur färg och form påverkar ditt slöjdföremåls uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Ämnesmatris år 4-6 Skolverket

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
slöjd föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.