Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten åk 2

Skapad 2017-05-10 15:50 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundsärskola 2 Naturorienterande ämnen
Vi ska arbeta med luft och vatten

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Analysförmåga- analysera experiment

Kommunikativ förmåga- diskussioner och redovisning

Begreppslig förmåga- läsa och förstå faktatext

Metakognitiv förmåga- Utföra experiment

Procedurförmåga- läsa och förstå instruktion

Bedömning - vad och hur

Vad

Du ska visa att du kan

 • berätta om var vi kan hitta vatten i naturen 
 • vattnets olika faser- begrepp som is, flytande och ånga
 • göra en enkel undersökning
 • medverka i att göra en dokumentation av undersökningen

 

Hur

Genom att:

 • Skriva enkel labbrapport
 • Genomföra undersökningar
 • göra självskattning och individuell utvärdering av egna kunskaper
 • göra skolverkets bedömningsstöd i kemi

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • se på och analysera film
 • läsa faktatexter
 • utföra experiment
 • samtala och diskutera i par och i grupp
 • presentera ett experiment i grupp
 • Concept cartoons
 • träna på att dokumentera laborationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: