Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden VT 2019

Skapad 2017-05-10 19:44 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Historia
”Du gamla du fria”. I andra versen sjunger vi ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden”. Det är förstås stormaktstiden vi sjunger om i versen. Under 1600-talet hände mycket som förändrade Sverige och denna tid brukar vi kalla för stormaktstiden. Sverige hade då stor makt i Europa och krigade till sig landområde. Vi ska tillsammans ta reda på och förstå hur denna tid av krig påverkade människorna i vårt land och lära känna några historiska personer.

Innehåll

Syfte - Varför?

Människans förståelse av det förflutna och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Arbetssätt - Hur?

 • Läsa fakta om stormaktstiden i Utkik historia, diskutera det lästa och svara på frågor.
 • Skriva stödord och göra tankekartor.
 • Lyssna på genomgångar
 • Se filmer
 • Arbeta med kartor
 • Rollspel (om vi hinner)
 • Diskussioner i helklass/grupp

Vad kommer att bedömas:

 • Dina resonemang i gruppdiskussioner.
 • Din förmåga att berätta om människors levnadsvillkor och kunna se samband mellan nu och då. 
 • Dina resonemang om likheter och skillnader i framställning av historiska personer 
 • Din aktivitet i klassrumsdiskussionerna
 • Din användning av historiska begrepp

Bedömningsmoment: 

 • Gruppdiskussioner
 • Skriftlig uppgift om livet på 1600-talet
 • Uppgift: Synen på Karl XII

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om historiska personer/händelser
 • Hi  E 6
Du kan med hjälp visa dina kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Eleven har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Resonemang om samhällets förändring och levnadsvillkor
 • Hi  E 6
Du kan med hjälp resonera om samhällsförändringar, levnadsvillkor och människors handlingar.
Du kan resonera om hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser av detta på ett enkelt sätt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser av detta på ett utvecklat sätt.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du kan använda ett fåtal historiska begrepp när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt när du studerar och diskuterar historia
Spår av historien
 • Hi  E 6
Du kan mad hjälp visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du kan med hjälp diskutera skillnader och likheter i olika beskrivningar av Karl XII.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av Karl XII.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av Karl XII.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: