Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TYSKA 8 - Essen und trinken VT 2017

Skapad 2017-05-11 08:16 i Tiundaskolan Uppsala
Ett arbetsområde om mat och dryck i de tysktalande länderna.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med temat mat och dryck.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde ska du kunna göra ett restaurangbesök där du använder dig av olika fraser och uttryck. Du ska också känna till matvanor i de tysktalande länderna och här bekantar vi oss med några typiska maträtter och drycker från de tysktalande länderna.

Konkretiserade mål

Att kunna:

 • använda olika hjälpmedel som t.ex. lexikon och internet

Undervisning

Undervisningen kommer att innehålla följande:

 • textläsning och bearbetning
 • ord - och fraskunskap
 • muntligt framförande
 • skrivövning i form av dialog

Bedömning

Vi tittar på följande:

 • den muntliga förmågan
 • förmågan att förstå talad och skriven tyska
 • löpande bedömning under lektionerna, samt uppspel av dialog 16:e eller 18.e maj.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Essen und trinken

Moderna språk år 7-9

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Nivå 4
Klicka för att redigera
Förståelse
Klicka för att redigera
Jag förstår det viktigaste i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Jag förstår huvudragen av innehållet när språket talas tydligt.
Jag tar till mig innehållet i tydligt talat språk och jag kan sammanfatta det viktigaste.
Tala
(grammatik, uttal)
Jag kan delta i korta, enkla samtal om matkultur i tysktalande länder. Ibland blir det fel som gör att det blir svårt att förstå men helheten av budskapet går fram.
Jag kan delta i samtal om matkultur i tysktalande länder. Ibland blir det fel men man förstår i alla fall.
Jag deltar aktivt och använder ett korrekt språk.
Läsning och uttal
Jag kan läsa texter men har svårt att uttala vissa ord/fraser.
Jag kan läsa texter men har ibland svårt att uttala vissa ord.
Jag kan läsa med lätthet och gör ytterst få fel/inga fel.
Hjälpmedel
Jag använder inga/få hjälpmedel.
Jag använder mig av hjälpmedel på ett självständigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: