Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2017-05-11 10:11 i Svensgårdsskolan Helsingborg
I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk + teckenspråk och i det här arbetsområdet får eleverna fördjupa sig i dessa.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vet du vad ett minoritetsspråk är? Vet du att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? Det är också så att barn har rätt att få undervisning i skolan på dessa språk. I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk och även ett inofficiellt, dessa heter Romani, Mieänkieli, Jiddisch, Finska och Samiska. Sedan har vi också teckenspråk som är ett minoritetsspråk. När vi jobbar med det här arbetsområdet kommer vi titta mer på hur många i Sverige som talar språken, hur de låter med mera.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Ni ska lära er vad ett minoritetsspråk är samt vilka de nationella minoritetsspråken i Sverige är. Vi ska lära oss detta eftersom det är en del av det centrala innehållet samt kunskapskraven i svenska åk 6, lgr 11. Det kan också vara bra att vara medveten om att det i Sverige finns människor som pratar andra språk än svenska och som dessutom har rätt att till exempel få undervisning i dessa språk.

Hur ska vi lära oss detta?

Ni kommer arbeta med att ta reda på fakta om de olika minoritetsspråken. Den fakta ni hittar ska ni sammanställa och sedan redovisa skriftligt för mig.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du söker fakta, hur du väljer vilken fakta du använder. Hur du sammanställer din fakta och redovisar den. 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att leta relevant information, välja ut den information som passar bäst och sammanställa den information du bestämt dig för att använda. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv

E
C
A
Minoritetsspråk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Söka information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: