Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 3, vt -17

Skapad 2017-05-11 10:51 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 3 Slöjd

Vi syr reflexer, och sedan små möss och tränar att klippa och att sy för hand. Vi provar på att tova, och pratar om ull. Vi ritar bilder efter en läst saga, som sedan blir till ett broderi. Vi tar symaskinskörkort, och syr mjukisdjur i olika former.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska kunna:

  • Berätta om de material du använt i slöjden, och vad som skiljer dem åt.
  • Skilja de olika verktyg och redskap åt som vi använt, och kunna namnge dem.
  • Tillverka enkla slöjdföremål med handledning.
  • Följa en enkel arbetsbeskrivning och göra enkla skisser.
  • Utvärdera ditt arbete i slöjdboken.
  • Låta dig inspireras av berättelser.
  • På ett enkelt sätt berätta hur du gått tillväga för att välja färg och form.
  • På ett enkelt sätt berätta hur ditt alster ska användas.
  • Ha viss kunskap om olika slöjdmaterial.

 

Arbetssätt

 • Du kommer att arbeta praktiskt efter instruktioner du får.
 • Du ska få prova, lära dig använda och kunna namnen på textilslöjdens olika redskap som sax, olika nålar, måttband och strykjärn.
 • Genom att sy en reflex och en mus får du välj färg och form och träna klippning och handsömnad.
 • Utifrån en berättelse rita en bild som ska vara förlaga till ett fritt broderi.
 • Prova tovning och prata om materialet ull.
 • Ta symaskinskörkort, och använda den nya kunskapen till att sy något litet föremål.

Bedömning

Jag kommer att bedöma :

 • Hur eleven hanterar slöjdens verktyg och material.
 • Det färdiga alstret samt arbetet som lett fram till det.
 • Elevens förmåga att berätta om  sitt arbete.
 • Elevens förmåga att planera och ta ansvar för sitt arbete.
 • Samt förmågan att följa de instruktioner som ges.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: