Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och friktion.

Skapad 2017-05-11 11:03 i Marnässkolan Ludvika
Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse, gravitation och friktion under detta arbetsområde.
Grundskola 4 – 5 Fysik
Vad är kraft? Vad händer egentligen då man rör sig? Friktion, hur uppstår det? Gravitation, vad är det? Allt detta ska vi ta reda på tillsammans.

Faller stora stenar snabbare än små?

Varför har fotbollsskor dubbar?

Innehåll

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. T.ex. olika fysikord som kraft, rörelse, friktion o.s.v.

- visa att du kan kunna använda begreppen.

Varför gör vi detta?

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse och kraft egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du i framtiden kör bil, rör två material mot varandra, är på ett nöjesfält/tivoli, sportar (t.ex. åker skidor), funderar över hur det kommer sig att du kan stå kvar på jorden och inte faller rakt ut i rymden o.s.v.

Faktakunskaper och mål

Målet är att du ska: 

 • veta vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • kunna förklara vad gravitations-, friktions- och är genom att ge exempel.Arbetsform och grupper

 

 

 • Vara med på genomgångar och diskutera
 • Förklara olika begrepp som vi har behandlat
 • Vara delaktig i undersökningar och skriva hypoteser och slutsatser
 • Genomföra ett teoretiskt test

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är hur väl du kan:

 • de förmågor och mål vi jobbar med
 • visa dina kunskaper muntligt och skriftligt
 • dina resultat på provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik - mål år 4-5- 2016

Samhälle och miljö

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du kan diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som ...
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
för samtalen och diskussionerna framåt
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt

Söka information

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:

Använda information

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med...anpassning till sammanhanget.
god
relativt god
viss

Undersökningar

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även...enkla frågeställningar och planeringar...
formulera
formulera efter någon bearbetning
bidra till att formulera
...som det...går att arbeta systematiskt utifrån.
efter någon bearbetning
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ...sätt.
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
huvudsak fungerande
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då ...resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på...
välutvecklade
utvecklade
enkla
...samt...som kan förbättra undersökningen.
ger förslag
ger förslag som efter någon bearbetning
bidrar till att ge förslag
Dessutom gör du ...dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Begrepp och sammanhang

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du har ...kunskaper om fysikaliska fenomen...
mycket goda
goda
grundläggande
...och visar det genom att...användning av fyskikens begrepp.
förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god
förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god
ge exempel på och beskriva dessa med viss
I... underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
välutvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: