Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering och analys av fokusområdet socialt och emotionellt

Skapad 2017-05-11 12:30 i Sörgårdens förskola Mölndals Stad
Förskola
Här är en utvärdering och analys av de fokusområde vi haft under vintern.

Innehåll

Utvärdering: Hur kan vi se att barnens förståelse har ökat? vad har barnen visat intresse för och fått med sig kunskap om? Hur har vi som pedagoger arbetat för att göra det möjligt för alla barn att skapa ett intresse, förståelse eller öka sin kunskap inom området/ämnet?  Hur såg lärmiljön ut? Hur gjorde vi det möjligt för barnen att lära, intresseras och/eller utvecklas vidare inom området/ämnet?

Vi har sett och även hört hur barnen både kroppsligt och verbalt uttrycker när de ”säger” stopp. Att de kan visa tydlig med både kroppsspråk och ord att de inte vill. barnen pratar mer om att någon är ledsen, eller när någon är glad. att de samtalar med varandra om detta och att de tröstar varandra så fort de ser att någon är ledsen, de behövs inte alltid ord. Vi kan se att barnen leker mer tillsammans, gemensamma lekar där de säger och uttrycker glädjen till att leka tillsammans. För att göra det möjligt för alla barn att ta del av undervisningen/utbildning och att höras så har vi delat in barnen i mindre grupper, vi har upplevt att detta har gjort en skillnad och att barnen har fått ta plats och utrymme i gruppen.
Vi har upplevt att undervisningarna och utbildningarna har haft en bra variation med olika verktyg för att kunna tillgodose alla barnens intressen och lärstrategier. vi har använt oss av digitala verktyg, sång, dans, teater, skapande mm. Barnen har själva fått komma på lösningar, hur ska någon bli glad när den är ledsen. barnen har kommit med förslag på hur man gör någon glad, genom att reflektera kring sina egna erfarenheter.
Lärmijön har varit föränderlig under hela perioden, vi har observerat och skapat miljöer efter barnens intressen. för att skapa bästa tänkbara miljö för ett gott samspel barnen emellan.

 

Analys: Vad har vi för tankar, reflektioner till nästa gång? Hur jobbar vi vidare och utmanar vi barnen vidare inom området/ämnet? Hur gör vi för att gå vidare? På vilket sätt kan vi använda och utveckla vidare barnens nya förmågor, förståelser och intressen?

Vi behöver mer material och verktyg för att skapa en än bättre lärmijö för barnen att inspireras i. Vi kommer att arbeta vidare med ämnet socialt och emotionellt i vårt nästa område, som är processen till att bli grön flagg certifierade. Vi kommer att samtala om och växa lusten till att ta hand om varandra och vår miljö i aktiviteter som odling, skräpplockning, forskande kring djur mm.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: