Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologisk hållbarhet och globala samband, åk 7, Lig

Skapad 2017-05-11 12:52 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
Vi har konstaterat att vi människor lever över våra tillgångar, kanske inte ekonomiskt men väl över jordens tillgångar - vi kan inte leva som vi gör för vi förbrukar mer än vad jordens resurser räcker till. Vi i den rika delen av världen måste förstå att vår livsstil och vår konsumtion får förödande konsekvenser för klimatet och att det drabbar i första hand människor i den fattigare delen av världen. Vi måste ta konsekvenserna av detta och anpassa vår livsstil efter jorden, för jorden kan inte anpassa sig till vår livsstil. Du har nyligen läst om klimatzonerna på jorden samt hur de olika områdena påverkas av klimatförändringarna som äger rum just nu i form av förstärkt växthuseffekt, global uppvärmning, stigande havsnivåer osv. Du har arbetat med att beskriva en klimatzon, du har arbetat med att ta fram fakta om den men också att beskriva hur den påverkas av den förstärkta växthuseffekten och vilka problem man står inför inom klimatzonen. Nu blir din uppgift att välja ett land som påverkas väsentligt av de klimatförändringar vi ser idag och beskriva mer ingående miljöutmaningarna som det landet står inför.

Innehåll

Mål

Syftet med vårt tema om ekologisk hållbarhet - en studie av ett land är att vi ska se hur den globala ekonomin hänger ihop och hur miljön och förändringar i klimatet påverkas av produktion och konsumtion av olika varor i olika delar av världen. Vi ska förstå begrepp som i-land/u-land och hur den globala ekonomin hänger samman och hur konsumtionen i västvärlden påverkar miljön och klimatet i utvecklingsländerna samt vilka konsekvenser det får för människor som lever i de länderna. Vi ska känna till hur och varför människor förflyttar sig mellan länder och kontinenter och se hur miljöflyktingar blir en asylgrupp som ökar i framtiden. Detta område handlar både om geografi och samhällskunskap.

Arbetssätt och redovisningsform

Du ska få en uppgift om ekologisk hållbarhet som bygger på att du ska studera och sammanställa fakta om ett land som påverkas väsentligt av klimatförändringarna. Vi ska också följa en produkt från råvara till butikshyllan, och komma med förslag på hur produkterna ska kunna produceras med mindre skadeverkningar för miljö och människa. Till temat ska vi också koppla aktuella konflikter. Du kommer att arbeta både i grupp och enskilt.  

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas genom hur du arbetar med ditt enskilda land i din egen skriftliga sammanställning av detta. Du kommer också att redovisa detta för dina klasskamrater i en gruppdiskussion och då redogöra för vad du kommit fram till muntligt.
Du kommer också att redovisa dina kunskaper fortlöpande under lektionstid te.x då vi följer en produkt från råvara till butikshylla, ser dokumentärfilmer eller program och diskuterar dessa.
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh

Matriser

Sh Ge
Hållbar utveckling

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geografi
Din förmåga att föra resonemang om orsaker och konsekvenser till miljöproblem och klimatförändringar
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Samhälle
Din förmåga att föra resonemang ur olika perspektiv kring hur de mänskliga rättigheterna kränks och främjas inom produktion av olika varor
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Geografi
Din förmåga att resonera kring hur miljö och människor påverkas av produktion och konsumtion av olika varor samt din förmåga att finna hållbara lösningar på miljöproblem och mänskliga rättigheter som kränks inom produktion av olika varor
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografi
Din förmåga att finna hållbara lösningar på miljöproblem och mänskliga rättigheter som kränks inom produktion av olika varor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: