Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgrens värld

Skapad 2017-05-11 13:00 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Slöjd Musik SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Matematik Bild Idrott och hälsa Engelska Svenska Teknik
Följ med på en resa in i sagodrottningens värld! Här får du upptäcka berättelser, karaktärer och miljöer både från Astrids barndom och från Astrids fantasi. Astrids berättelser har spridits över hela vår jord, och nu är det din tur att ta del av denna kulturskatt.

Innehåll

 

Syftet med undervisningen är att stärka gemenskapen i hela F-3, både bland elever och pedagoger och föra Astrids berättelser vidare. Genom att tillämpa de kunskaper vi fått i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet hoppas vi på en ökad måluppfyllelse och att nå ut till alla elever.

 

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • Lyssna på berättelser
 • Sjunga sånger
 • Skriva egna berättelser
 • Dramatisera
 • Titta på filmer
 • Läsa böcker
 • Jämföra livet förr och nu
 • Framställa egna bilder
 • Analysera bilder
 • Diskutera och framföra egna åsikter
 • Läsfixarna; återberätta, sammanfatta, förutspå, ställa frågor och lära oss nya ord
 • Lära oss "gamla" lekar
 • Sång och dans
 • Fakta om Astrids liv
 • Lösa problem inspirerade av Astrids figurer.
 • Scenframträdande
 • Tillverka föremål
 • Sagor och sånger på olika språk.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att arbeta ämnesöverskridande med detta tema.
 • Vi kommer till största delen att arbeta klassvis, men även ta del av varandras arbete på olika sätt.
 • Varje klass fokuserar på en av Astrids karaktärer. F: Pippi, Åk 1: Emil och Ida, Åk 2: Rasmus och Åk 3: Bröderna Lejonhjärta.
 • Temaarbetet avslutas med en föreställning och utställning.

Underlag för bedömning

 • Se matris.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Ma Tk Mu En Sl Bl Idh SO SvA
Astrid Lindgrens värld

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska
Läsa, lyssna och samtala
Du kan lyssna och samtala om Astrids texter.
Du kan på egen hand läsa enklare texter. Du kan samtala om texten och dess budskap.
Du kan på egen hand läsa texter av Astrid Lindgren. Du kan föra ett resonemang om texten och dess budskap. Koppla texten till egna erfarenheter och andra texter du läst eller hört.
Svenska
Skriva
Du kan skriva några enkla ord, både på ipad och för hand, kopplade till Astrids texter. Du kan måla en bild som hör ihop med orden du skrivit.
Du kan på egen hand skriva en enkel text, både på ipad och för hand, kopplad till Astrids texter. Du kan måla en bild som förstärker innehållet i din text.
Du kan på egen hand skriva en text, både på ipad och för hand, kopplad till Astrids texter. Du kan måla en detaljerad bild som förstärker din text.
Bild och Slöjd
Framställning
Du kan skapa berättande bilder, inspirerade av Astrids texter, med hjälp av olika tekniker och material. (Katt 1)
Du kan skapa berättande bilder, inspirerade av Astrids texter, med hjälp av olika tekniker och material. (Katt 2)
Du kan skapa berättande bilder och föremål, inspirerade av Astrids texter, med hjälp av olika tekniker och material. (Katt 3)
Bild
Analys
Du kan med egna ord berätta vad du ser i bilderna.
Du har börjat fundera kring Astrids bilders budskap.
Du kan fundera och resonera kring Astrids bilders bakomliggande budskap.
Musik och Idrott
Du deltar i sånger, rörelser och lekar.
Du visar intresse och kommer med egna förslag kring sånger, rörelser och lekar.
Du visar ett stort intresse och kommer med egna förslag kring sånger, rörelser och lekar.
Språk
Texter och sånger kopplade till elevernas modersmål. Texter och sånger på engelska i åk 3.
Du visar intresse för sånger och texter av Astrid, på andra språk än svenska.
Du försöker delta i sång och kan några ord/namn från Astrids texter, på andra språk än svenska.
Du deltar med säkerhet i sånger och kan flera ord/namn från Astrids texter, på andra språk än svenska.
NO och SO
Du kan jämföra hur barn lekte och levde, förr och nu.
Du kan jämföra hur barn lekte, levde och hur skolan såg ut, förr och nu.
Du kan jämföra och resonera kring levnadsvillkor och yrken, förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: