Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplevelser av fysisk aktivitet

Skapad 2017-05-11 14:22 i Malsta skola Hudiksvall
Grundskola F
Idrott, vad händer i min kropp - utomhus? Vi kommer att prova olika övningar, gå, springa och vila på olika vis och jämföra hur det känns i kroppen. Här ska du kunna resonera och delta aktivt i samtalet kring hur det känns och vad som händer.

Innehåll

Vi kommer under lektionen gå på tre olika vis, därefter jämföra hur de kändes.

På samma vis kommer vi att jogga/springa på tre olika sätt. Och sist kommer vi att vila/meditera på tre olika sätt.

Frågor att fundera på, - På vilket sätt övar man bäst upp sin fysiska förmåga?

- Vilka träningsformer i utemiljö kan man utföra i närmiljön?

-Hur påverkas den fysiska förmågan av olika aktiviteter?

Matriser

Idrott och hälsa kunskapskrav åk 4-6, Lgr 11

F
Ej godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs.
E
Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 6.
C
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
A
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Har ännu inte uppvisat godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Har ännu inte uppvisat godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Har ännu inte uppvisat godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Har ännu inte uppvisat godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Har ännu inte uppvisat godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Har ännu inte uppvisat godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Har ännu inte uppvisat godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Har ännu inte uppvisat godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: