Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

God natt mr Tom

Skapad 2017-05-11 14:39 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska
Lär känna Tom och Will och England under andra världskriget.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur.

Genomförande

Du läser boken Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian. Under din läsning arbetar du med olika uppgifter. De uppgifter du förbereder diskuterar vi både i helklass och i mindre grupper. Efter att du läst ut boken skriver du en resonerande text om personer, tidsaspekter och budskap i boken. 

Bedömning

Du visar att du kan läsa, förstå samt analysera skönlitteratur genom att göra uppgifterna samt genom att delta i gruppens diskussioner.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: