Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndal förr och nu år 2

Skapad 2017-05-11 15:01 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Hur var det att leva i Mölndal och Eklanda förr? Hur såg det ut och varför? Vad hade Mölndalsån för betydelse och vem var John Roy? Vi ska också ta reda på hur det var att gå i skolan för 100 år sedan. Häng med på en tidsresa i Mölndal! 

Innehåll

Eklandaskolan läsåret vt 2017 Årskurs 2 Tidsperiod v. 16-20

Arbetsområde

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Eleverna ska känna till:

-något om Mölndals historia.

-hur Mölndal har utvecklats från att ha varit jordbruksbygd till industrisamhälle.

-något om Kvarnbyns historia.

-något om hur det var att vara barn och gå i skolan förr i tiden.

-begreppen dåtid, nutid och framtid

-begreppet symmetri

Arbetssätt

-studiebesök i Kvarnbyn

-gammaldags skoldag

-studiebesök i närområdet

-bilduppgifter i olika material

-skriva faktatexter

-skapa tidslinje

-muntlig redovisning - hur levde man förr?

 

Utvärdering/reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: