Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik

Skapad 2017-05-11 21:38 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik
Vi gör undersökningar på lekplatsen och i klassrummet där vi leker med olika material för att lära oss mer om hävstänger, länkar, jämvikt, friktion och tyngdkraft.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 

Undervisningens innehåll: Vad?

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi ser på filmer och klipp som vi diskuterar.

Vi gör experiment på lekplatsen för att lära oss förklara begreppen friktion, jämvikt och tyngdkraft. 

Vi gör stationer där eleverna gör egna undersökningar i mindre grupp som de dokumenterar och använder vid avslutande diskussioner.

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Eleverna sitter i grupper och diskuterar de olika begreppen. Vi skriver en gemensam faktatext där eleverna med egna ord formulerar meningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: