Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid ! Åk 4-5 Fjällbacka skola vt-17

Skapad 2017-05-11 21:43 i Fjällbacka Skola Tanum
Ett arbete kring, tid och dess begrepp, tidsuppfattning, analog och digital klocka .
Grundskola 4 – 5 Matematik
Hur många dagar har ett år ? Vilket datum fyller du år ? Hur lång tid tog resan ?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall kunna:

- läsa och skriva datum

- avläsa klockan och skriva klockslag med siffror

- räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag

- räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag

- läsa av en tidtabell

- förstå och förklara de matematiska begreppen : sekund, minut, timme, dygn, vecka, månad, år, skottår, datum, tidtabell

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper och bli bedömd genom hur du:
- aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,t ex ger förslag och beskrivningar
- använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt
- klarar målen för området

Undervisning – Genomförande och tidsplan

-Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området
-Enskilt och gemensamt arbete i bl a  ma-boken .
-Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp


-Arbetet beräknas hålla på mellan v. 16-20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Att räkna med tid !

Rubrik 1

Tid
Nivå 1
Jag kan detta till viss del
Nivå 2
Jag har godtagbara kunskaper om detta
Nivå 3
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta
Datum
Du kan skriva,läsa av datum på olika sätt samt kan månadernas, dagarnas namn och nummer och kan redogöra deras förhållande till varandra under året.
Matematiska begrepp
Du kan redogöra för begreppen sekund, minut, timma, dygn, vecka, månad, år och skottår samt redogöra för hur de hänger ihop
Digital tid
Du kan läsa av klockan digitalt
Analog tid
Du kan läsa av klockan analogt
Förståelse
Du kan räkna ut räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag. Du kan läsa av och använda en tidtabell
Samtala
Du kan redogöra för och samtala om hur du löser uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ansvar
Du tar ansvar för ditt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: