Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2017-05-12 07:50 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att studera skillnaden mellan demokrati och diktatur, hur demokratiska beslut fattas samt hur du har möjlighet att påverka. Vi lär oss också hur Sverige styrs med riksdag, regering, kommun och landsting.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du kunna resonera kring följande områden:
- hur Sverige styrs med riksdag, regering, landsting och kommun.
- skillnaden mellan demokrati och diktatur.
- dina möjligheter att påverka.
- demokratiska principer (vad som krävs för att det ska vara demokratiskt) och varför de är viktiga.
- hur beslut fattas på ett så demokratiskt sätt som möjligt.
- förstå och använda ämnesbegrepp, t.ex. majoritet, riksdag, representativ demokrati och diktatur.

 

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:
- läsa i läroboken och andra texter.
- genomgång av läraren.

- arbetsuppgifter med frågor till text och lektion.

-sammanställa information till en egen bok.
- diskussion i helklass, halvklass och mindre grupper.

Uppgifter

  • politik

  • Samhällskunskap- politik

  • Samhällskunskap- politik

  • Samhällskunskap-politik

Matriser

Sh
Demokrati och politik

--->
--->
--->
--->
Hur Sverige styrs
Du behöver träna mer för att kunna beskriva hur Sverige styrs.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur Sverige styrs med riksdag, regering, landsting och kommun.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur Sverige styrs med riksdag, regering, landsting och kommun.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur Sverige styrs med riksdag, regering, landsting och kommun.
Diktatur
Du behöver träna mer för att kunna berätta om två saker som kännetecknar en diktatur.
Du kan berätta om två saker som kännetecknar en diktatur.
Du kan berätta om tre saker som kännetecknar en diktatur.
Du kan berätta om fyra saker som kännetecknar en diktatur.
Ämnesbegrepp
Du behöver träna mer för att förstå och använda ämnesbegrepp.
Du förstår några ämnesbegrepp och använder de på ett relativt fungerande sätt.
Du förstår flera ämnesbegrepp och använder de på ett fungerande sätt.
Du förstår många ämnesbegrepp och använder de på ett naturligt sätt.
Möjlighet att påverka
Du behöver träna mer för att kunna beskriva hur du har möjlighet att påverka beslut i skolan.
Du beskriver på ett enkelt sätt hur du har möjlighet att påverka beslut i skolan.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur du har möjlighet att påverka beslut i skolan.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt hur du har möjlighet att påverka beslut i skolan.
Demokratiska beslut
Du behöver träna mer för att kunna ange två saker som är viktiga att tänka på när demokratiska beslut ska fattas.
Du kan ange två saker som är viktiga att tänka på när demokratiska beslut ska fattas.
Du kan ange tre saker som är viktiga att tänka på när demokratiska beslut ska fattas. Du förklarar varför en av sakerna är viktiga. Du ger exempel som förtydligar vad du menar.
Du kan ange fyra saker som är viktiga att tänka på när demokratiska beslut ska fattas. Du förklarar varför två av sakerna är viktiga. Du ger exempel som förtydligar vad du menar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: