Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2017-05-12 08:31 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Området behandlar mönster och algebra. Det handlar om att ha kunskaper kring att skriva, förkorta / förlänga och beräkna uttryck.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer arbeta med att beräkna sannolikheter för att olika saker inträffar. Och hur vi med hjälp av statistik kan visa detta.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Som avslut på den här terminen arbetar vi med sannolikhet och statistik. Bedömningen sker under lektionstid vis valda tillfällen där du både kan kommunicera i skrift och muntligt. 

Matriser

Ma
Sannolikhet och statistik

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
Beskriva med matematiska uttrycksformer Kommunikationsförmåga
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
Uttrycksformer & begreppens relation Begreppsförmåga
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
Använda matematiska begrepp Begreppsförmåga
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer. Samt hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
Lösa problem med strategier, metoder & modeller Procedurförmåga
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
Lösa problem med strategier, metoder & modeller Problemlösningsförmåga
Du använder symboler, algebraiska uttryck, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Föra och följa matematiska resonemang
Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang Resonemangsförmåga
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: