Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga F-3an Kall

Skapad 2017-05-12 10:37 i Kyrkslättens skola Åre
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Sedan några veckor tillbaka har vi jobbat med en ny NTA låda som heter balansera och väga. Den kommer att sysselsätta oss ett bra tag framöver.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt

Vad?

Vi lär oss mer om balans och jämvikt. Vi lär oss många nya begrepp - t.ex. Balans, jämvikt, stödpunkt, kalibrera, tyngre, lättare m.m.

Hur?

Vi arbetar med laborativt material från NTA- lådan "Balansera och väga".

Vi lär oss arbeta efter arbetsgången i NTA:

 • Vi förutsäger
 • Vi prövar och testar
 • Vi formulerar resultatet
 • Vi jämför vårt resultat med vår förutsägelse

Vi tränar på att dokumentera vårt arbete med text och bild.

Här finns den en film på youtube som visa hur arbete med ett uppdrag kan se ut. 

Varför?

Vi lär oss mer om balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Vi lär oss använda naturvetenskapliga undersökningsmetoder och begrepp. Vi lär oss att dokumentera våra undersökningar med text och bild.

Bedömning

Jag bedömer att eleverna deltar aktivt i våra undersökningar och samtal samt att de kan dokumentera sitt arbete med text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: