Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och källkritik

Skapad 2017-05-12 10:37 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varje dag påverkas vi av massmedia, genom bland annat reklam och TV. Det finns de människor som bestämt hävdar att de aldrig skulle låta sig påverkas av massmedia, andra som glatt erkänner att de köper allt som visas i reklam. Oavsett hur vi är som personer är det svårt att undvika massmedia, de når ju oss överallt. Eller?

Innehåll

Arbetets upplägg

Vi kommer se serien "Är det sant" som ligger på UR.SE och arbeta med frågor som är kopplade till serien.
Vi kommer även arbeta med olika diskussionsövningar!
Vi kommer även arbeta i ett arbetshäfte som handlar om massmedia och källkritik!

Förankring i kursplanens syfte

Mål med arbetsområdet

Eleven ska ges möjlighet att:

 • Förstå och fundera kring vilken sorts makt massmedia har i vårt samhälle.
 • Förstå vilka lagar massmedia måste följa i ett demokratiskt samhälle och fundera kring varför dessa lagar finns.
 • Förstå och reflektera kring hur massmedia påverkar människor och vårt sätt att tänka.
 • Reflektera över hur män och kvinnor framställs i massmedia, och fundera kring hur detta påverkar vår syn på manligt och kvinnligt.
 • Utveckla sin förmåga till källkritiskt granskande av massmedia.
 • Reflektera över vilka för- och nackdelar det finns med olika typer av massmedia.

Bedömning

I arbetsområdet kommer du att bedömas på vilket sätt du

 • Visar på vilka olika typer av massmedia som finns och hur dessa kan ha makt i vårt samhälle.
 • Resonerar kring vilken roll massmedia spelar för den enskilda individen.
 • Kritiskt granskar de massmedier vi tittar närmare på.
 • Du resonerar kring hur könsroller porträtteras i massmedia och vilka effekter detta får för jämställdheten.

 

- Du undersöker dina egna medievanor under en vanlig dag i ditt liv. Hur fördelar du din tid mellan olika medier? Vi diskuterar sedan detta i klassen. Hur påverkar medierna ditt liv?

-Du ska noggrant resonera, förklara, beskriva och jämföra hur massmedia har makt i vårt samhälle och ge tydliga exempel. Du ska även diskutera hur kvinnor och män framställs i massmedia och resonera kring hur detta påverkar vår syn på manligt och kvinnligt. Vilka effekter får detta för jämställdheten? Du ska använda begrepp som vi gått igenom och visa att du förstår dem. Glöm inte att förklara, ge olika exempel, resonera, motivera och utveckla alla dina svar.

- Ni letar upp och väljer ut olika typer av reklamer (TV, Youtube, Internet, tidningar) och tidningsartiklar (från dagstidningar och kvällstidningar/magasin) och ska sedan analysera och resonera kring hur pålitlig källan är (källkritik) samt hur tjejer och killar porträtteras i media och förklara vilka effekter ni tror detta har på människor. 

Bedömningstillfällen: muntligt i diskussion i klassen, någon form av arbete som du lämnar in eller redovisning.

 

 

Se matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Massmedia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och Begrepp
Du visar dina kunskaper under lektionstid i samtal och i den valda redovisningsformen
Eleven har grundläggande kunskaper om massmedia och dess funktioner. Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om massmedia och dess funktioner. Använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om massmedia och dess funktioner. Använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du förklarar och argumenterar för dina tankar under lektionstid och i den valda redovisningsformen
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycke olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Källkritik och reflektion
Du väljer ut reklamer och tidningsartiklar som du i par eller enskilt resonerar kring och värderar dess trovärdighet och relevans
Eleven undersöker hur mediala strukturer i samhället fungerar och är uppbyggda och beskriver då enkla samband. Du kan föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet och trovärdighet.
Eleven undersöker hur mediala strukturer i samhället fungerar och är uppbyggda och beskriver då förhållandevis komplexa samband. Du kan föra utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet och trovärdighet.
Eleven undersöker hur mediala strukturer i samhället fungerar och är uppbyggda och beskriver då komplexa samband. Du kan föra välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: