Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund på Hagen

Skapad 2017-05-12 10:49 i Pysslingen Förskolor Stallmästaren Pysslingen
Förskola
Fokus: Värdegrund

Innehåll

 

 

                                    Dagordning för gemensam tid för arbetslaget, Avdelning:

 

Datum:

 

Fokus:

Närvarande:

 

 

 

     

Sekreterare:

 

Ordförande:

     

REFLEKTION KRING FÖREGÅENDE VECKAS OBSERVATIONS OCH REFLEKTIONS PROTOKOLL:

Tänk utifrån frågorna Vad? Hur? Varför? och fundera kring nedanstående:

 

Vad har barnen visat intresse för?

Har det hänt något speciellt i verksamheten

Hur fungerade vår organisation?

Hur fungerade vår miljö och vårt material?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ANALYS:

Vilka förmågor har barnen fått möjlighet at utveckla?

Vad har vi blivit nyfikna på?

Hur kan vi utmana vidare?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANERING:

Hur ska vi gå vidare?

 

               

 

ORGANISATION AV KOMMANDE VECKA::

Vem gör? Vad, när och hur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR MILJÖ OCH VÅRT MATERIAL:

Hur fungerar det?  Ska vi förändra något, ta bort , lägga till material?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

BEPRÖVAD ERFARENHET

Det här har vi provat:

Så här fungerade det:

Så här vill vil dela vidare vår erfarenhet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETENSKAPLIG GRUND

Den här forskningen, teorin utgår vi ifrån:

Det här tänker vi om den:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: