Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partillemodellen år 4

Skapad 2017-05-12 14:08 i Björndammens skola Partille
Ämnesdiagnos i engelska som görs i Partille kommun för att stämma av färdigheterna läsa, lyssna, tala och skriva på engelska mot kunskapskraven i år 6.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Partillemodellen i engelska innehåller flera olika delprov som läsa, lyssna, tala, samtala och skriva. Testerna syftar till att synliggöra elevers kunskaper och möjliggöra riktade insatser.

Innehåll

Delmoment och mål mot kunskapskraven år 6

 1. What picture is the right one? (7av 8) Mål: Kunna läsa och förstå enkla bildtexter.
 2. Colour the clowns. (6/8) Mål: Kunna förstå enkla instruktioner.
 3. Teddy Bear and the Elephant. (7/8) Mål: Förmåga att lyssna och förstå innehållet - Reception.
 4. What are the words? Ordkunskap (14/18) Stavning (10/18) Mål: Eleven visar att de känner till grundläggande ord och hur de stavas.
 5. In the forest. (5/8) Mål: eleven skall kunna läsa och förstå enkla instruktioner.
 6. At the circus. (4/6) Mål: Kunna läsa och förstå korta berättande texter.
 7. This is me.(Fem meningar kvalitativt) Bedömningsfaktorer: Vilja och förmåga att uttrycka sig i skrift, innehåll och språk
 8. Eleven svarar läraren. (5/6) Eleven frågar läraren (3/5) Mål:Eleven förstår när någon hälsar, frågar hur man mår, berättar om sig själv och ställer enkla frågor. Eleven kan hälsa på någon, fråga någon vad denne heter eller mår. Eleven kan berätta om sig själv. 

Resultat och bedömning

Bedömning: Under kommentar nedan ser du resultatet på de olika delmomenten.
/Ingela Sundling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: