Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt/Ht 17 åk 7-8 Ge Väder, klimat och vegetation TP

Skapad 2017-05-12 14:20 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Geografi
Nu är det dags att lära dig om väder, klimat och vegetation. I detta arbetsområde tränar du dina förmågor i att se samband, resonera kring orsaker och konsekvenser, samt jämföra och dra slutsatser - allt kring jordens väder, klimat- och vegetationszoner.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

- förklara samband mellan klimat och vegetation, och mellan klimat och befolkningsfördelning

- jämföra olika klimat- och vegetationszoner

- redogöra vilka orsaker och konsekvenser det finns till klimatförändringarna och hur det påverkar människor och miljö

- använda grundläggande begrepp inom ämnesområdet

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

-jämföra klimat och vegetation

-förklara samband, orsaker och konsekvenser mellan klimat-natur-människans levnadsvillkor

-för resonemang kring och förklara klimatförändringar, förklara vilka konsekvenserna blir för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. 

Innehåll

Du lär dig om jordens klimat- och vegetationszoner och på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Du lär du om jordens klimat och vädertyper

Du lär dig om klimatförändringar, olika förklaringar till dessa samt vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Du lär dig om vilka platser på jorden som är sårbara och har naturgivna risker; till exempel översvämningar, torka och jordbävningar samt vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.  

Genomförande

Ni skapar en key note två och två där ni skriver om de olika klimat- och vegetationszonerna, vilken ni lämnar in denna termin. Key noten ligger sedan till grund föra att kunna jämföra olika klimat- och vegetationszoner, sambanden mellan klimat och vegetation samt arbeta vidare med vilka orsaker och konsekvenser det finns till klimatförändringarna. 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Matriser

Ge
Väder, klimat och vegetation

---->
---->
---->
Se samband
Du resonera om samspelet mellan människa samhälle och natur. Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och i olika delar av världen.
Du förklarar enkelt vilka samband det finns mellan klimat och vegetation samt mellan klimat och befolkningsfördelning; "eftersom Saharaöknen ligger i subtropiska zonen, där klimatet är torrt och varmt, bor där färre människor." enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du förklarar i olik led vilka samband det finns mellan klimat och vegetation samt mellan klimat och befolkningsfördelning; "eftersom Saharaöknen ligger i subtropiska zonen, där klimatet är torrt och varmt, bor där färre människor eftersom det är svårare att få på mat, vilket leder till…” utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du förklarar i flera olika led vilka samband det finns mellan klimat och vegetation samt mellan klimat och befolkningsfördelning; "eftersom Saharaöknen ligger i subtropiska zonen, där klimatet är torrt och varmt, bor där färre människor eftersom det är svårare att få tag på mat. Detta leder i sin tur till...Klimatet är torrt eftersom…vilket leder till…" välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Jämföra
Jämföra olika klimat- och vegetationszoner - du jämför olika länder gällande klimat, vegetation och levnadsvillkor.
Du jämför två länder med hjälp av karta och fakta för att undersöka vilka likheter och skillnader det finns gällande klimat, vegetation och levnadsvillkor. Du redogör enkelt; "I Sverige är klimatet...men i Sudan är det...och detta beror på...Människorna i Sverige måste skydda sig mot översvämningar, i Sudan är det torka och många människor svälter..." i huvudsak fungerande sätt.
Du jämför minst två länder med hjälp av karta och fakta för att undersöka vilka likheter och skillnader det finns gällande klimat, vegetation och levnadsvillkor. Du redogör i flera led; "I Sverige är klimatet...men i Sudan är det...och detta beror på...Människorna i Sverige måste skydda sig mot översvämningar därför att... i Sudan är det torka därför att... och många människor svälter...Detta beror på...vilket i sin tur leder till..." relativt väl fungerande sätt.
Du jämför minst två länder med hjälp av karta och fakta för att undersöka vilka likheter och skillnader det finns gällande klimat, vegetation och levnadsvillkor. Du redogör i flera olika led; "I Sverige är klimatet...men i Sudan är det...och detta beror på...Människorna i Sverige måste skydda sig mot översvämningar därför att... och detta leder till, i Sudan är det torka därför att... och många människor svälter...Detta beror på...vilket i sin tur leder till...därför att" väl fungerande sätt.
Resonera: orsak och konsekvenser
Resonera om orsaker och konsekvenser till klimatförändringar samt konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du redogör enkelt om vilka orsaker det finns till klimatförändringarna och vilka konsekvenser det finns till klimatförändringarna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen; "på grund av klimatförändringarna får norra Europa mer nederbörd, vilket leder till översvämningar. Människorna får då flytta". enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du redogör i olika om vilka orsaker det finns till klimatförändringarna och vilka konsekvenser det finns till klimatförändringarna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen; "på grund av klimatförändringarna får norra Europa mer nederbörd, vilket leder till översvämningar. Människorna får då flytta, vilket i sin tur leder till... I andra delar i världen kan vi se..." utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du redogör enkelt om vilka orsaker det finns till klimatförändringarna och vilka konsekvenser det finns till klimatförändringarna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen; "på grund av klimatförändringarna får norra Europa mer nederbörd, vilket leder till översvämningar. Människorna får då flytta, vilket i sin tur leder till... Men i andra delar av världen kan vi se... Detta beror på... vilket leder till". välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: