Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima svenska 1

Skapad 2017-05-12 18:00 i Påarps skola Helsingborg
Sv år 1 arbete utifrån Prima Svenska 1
Grundskola 1 Svenska
Vi ska tillsammans med My ge oss ut på en språkresa. Vår resa kommer att gå genom fantasins värld med drakar och häxor, men också via vardagens dramatik.

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss?

Läsa

 • hur alla bokstäver låter
 • läsa ord, meningar och längre texter
 • läsa med flyt
 • visa att du förstår vad du läst

Skriva

 • skriva alla bokstäver i alfabetet på rätt sätt
 • skriva ord och meningar
 • använda stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden
 • skriva en berättelse med tydlig handling
 • skriva en faktatext
 • rita och använda bilder till dina texter så att de blir tydligare
 • använda en checklista för att göra dina texter bättre

Samtala och berätta

 • berätta för andra, till exempel en saga
 • berätta om det du läst eller varit med om
 • samtala om olika texter och berätta vad du tänker
 • lyssna på en kompis i klassen och säga vad du tycker
 • hjälpa en kompis med en text som hon eller han skrivit
 • ställa frågor om det du undrar över

 

Hur ska vi lära?

 • Lyssna och läsa och samtala om olika typer av texter.
 • Skapa egna texter. 
 • Illustrera till texter. 
 • Förstå och tolka olika texttyper.
 • Resonera om texter vi har läst.
 • Måla, rita och skapa till de olika texttyperna.
 • Olika dramaövningar till texterna.
 • Se filmer.
 • Lyssna på högläsning.
 • Skriva händelsebok.

Bedömning

 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

 

Hur ska det bedömas?


Du kommer att bli bedömd genom:

 • ditt deltagande under lektionerna.
 • skolverkets bedömningsstöd för åk 1 vårterminen.
 • dina skriftliga arbeten.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: