Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pruebas nacionales del año 9

Skapad 2017-05-13 17:57 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Här finns bedömningen för de nationella proven i spanska för årskurs 9, för det skriftliga och muntliga delprovet, hörförståelse och läsförståelse.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Preparacion para los pruebas nactionales y resultado

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • att i skriftlig kommunikation kunna uttrycka sig på ett tydligt och begripligt sätt i presens, perfekt och i enkel framtid.
 • att kunna besvara frågor om det man har läst på spanska
 • att kunna besvara frågor om det man har hört på spanska
 • att kunna berätta något för en kompis på spanska samt kunna ställa och svara på frågor.

Bedömning

 • Det skriftliga delprovet bedöms i samråd med annan spansklärare.
 • Hör-och läsförståelse rättas efter mall.
 • Muntligt delprov bedöms av undervisande lärare med möjlighet till samråd av annan spansklärare vid tveksamhet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska - Pruebas nacionales

F
E
D
C
B
A
LÄSA
Temas variados
0 - 13 poäng
14 - 19 poäng
20 - 23 poäng
24 - 29 poäng
30 - 33 poäng
34 - 37 poäng
LYSSNA
Voces hispánicas
0 - 14 poäng
15 - 19 poäng
20 - 24 poäng
25 - 30 poäng
31 - 34 poäng
35 - 38 poäng
SKRIVA
Du kan skriva enstaka fraser och meningar på spanska.
Du kan skriva enkla fraser och ord om än kortfattat. Du kan använda några enkla grammatiska strukturer och mönster för att göra dig förstådd.
Du använder dig av ett grundläggande ordförråd med vissa exempel på bredd och bindeord för att knyta samman meningar. Du har en någorlunda röd tråd.
Du kan använda ord och fraser för att skriva innehållsrikt och ibland detaljerat. Du kan använda enkla strukturer och mönster. Du kan skriva i olika tempus men visar viss osäkerhet i användningen.
Du skriver innehållsrikt och varierat. Din precision är relativt god. Du använder strukturer och mönster exakt för det mesta, men inte alltid. Textbindingen är bra med bra röd tråd i framställningen. Du använder en del idiomatiska uttryck.
Du visar på ett brett ordförråd med vissa idiomatiska uttryck. Du använder dig av vanliga strukturer och mönster på ett exakt sätt. Du kan använda bindeord på ett exakt sätt och har en röd tråd i framställningen. Din text är levande och detaljrik.
TALA
Du kan förmedla enstaka fraser och meningar om ditt ämne.
Du kan förmedla grundläggande information och uttrycka dig med få enkla grammatiska strukturer.
Du uttrycker dig innehållsrikt och relativt varierat och kan använda ett fåtal enkla grammatiska strukturer och mönster. Du har förmågan att ställa frågor och besvara enklare frågor själv.
Du har ett brett ordförråd uttryckt med enkla strukturer och mönster och kan oftast göra dig förstådd. Precisionen är oftast relativt tydlig. Du kan presentera väl men brister något i interaktionen med frågor och svar.
Du använder ett brett ordförråd och kan använda enkla strukturer och mönster i olika tempus som ; presens, perfekt och futurum. Du har också förmågan att hålla ett samtal med din partner om än något haltande.
Du kan uttrycka dig med bra meningsbyggnad och har förmågan att binda samman satser och meningar. Du har en grammatisk bredd och kan använda även svårare konstruktionen i presens, perfekt och futurum. Du för samtalet framåt med hjälp av olika strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: