Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min närmiljö i Uppsala

Skapad 2017-05-13 18:46 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Uppsala! Ja, nu ska vi titta närmare på där vi bor! Hur kom det sig egentligen att just jag bor just här? Vilka arbetar häromkring? Hur ska jag ska hitta till Uppsalas sevärdheter?

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 • Ge eleven en förståelse för sin plats i samhället. Varför människan flyttar och bosätter sig på olika platser, samt hemortens historia.
 • Ge eleven förståelse för vilket yrkesutövande som finns i närområdet och vad dessa tjänster kan kosta.
 • Ge eleven en rumslig förståelse genom att lära kartläsning.

 

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer undersöka vår plats i samhället och Uppsala genom  att

 • Gå en guidad tur i Uppsala
 • Göra intervjuer
 • Lära oss kartläsning i stadsmiljö
 • Jobba med trafikregler
 • Undersöka yrken i närområdet
 • Se film och läsa faktatext om varför vi flyttar och bosätter oss på olika platser
 • Se film och läsa faktatext om hemortens historia
 • Skriva fördjupningsarbete om någon plats/byggnad etc som är viktigt för Uppsala

 

 Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer bedöma att du kan:

Berätta om de viktigaste platserna/byggnaderna i Uppsala och dess historia.

Redogöra för varför och hur det kommer sig att människor bosätter sig på en plats. 

Berätta om varför man flyttar i ett land eller till ett annat land och hur det kan upplevas.

Visa att du kan läsa och följa en karta.

Redogöra och praktiskt visa hur du ska följa de trafikregler som är aktuella för dig.

Muntligt eller skriftligt beskriva och berätta om något yrke som utövas i närområdet och vad deras tjänster kan kosta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

SO
Jag och min närmiljö

Hemortens historia
Du kan berätta om de viktigaste platserna/byggnaderna i Uppsala och dess historia
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse.
Du kan redogöra för varför och hur det kommer sig att människor bosätter sig på en plats.
Att flytta inom ett land eller mellan länder.
Du kan diskutera kring varför man flyttar inom ett ett land eller till ett annat land. Varför man flyttar och vad det kan få för konsekvenser.
Rumsuppfattning med hjälp av fysisk karta.
Du kan läsa följa en enkel karta.
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Du kan redogöra för och praktiskt visa hur du ska följa trafikregler som är aktuella för dig.
Yrken och verksamheter i närområdet.
Du kan muntligt eller skriftligt beskriva och berätta om något yrke som utövas i närområdet och vad deras tjänster kan kosta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: