Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa - söka och sammanställa information från olika källor, framföra egna åsikter, kombinera text och bild

Skapad 2017-05-14 08:51 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska lära oss om skapande yrken och när vi gör det träna oss i att söka information från olika källor, framföra egna åsikter, sammanställa information från olika källor, lära oss relevanta begrepp för området, kombinera bild och text.

Innehåll

Under v.20-24 kommer vi att arbeta med att läsa faktatexter och analysera bilder. Vi ska också studera nya ord i nya sammanhang. Inom området får vi öva oss att framföra egna åsikter. När det blir dags att skriva en text kring skapande yrken övar vi att söka och sammanställa information från olika källor, skriva ner sina egna tankar samt att kombinera text och bild.

Matriser

Sv
läsa faktatexter, skriv faktatexter, kombinera texter med bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa faktatexter (sakprosa texter)
Jag kan med stöd av att vi gått igenom nya ord läsa datatexter som skrivits för barn och unga.
Jag kan med stöd av att vi gått igenom nya ord läsa datatexter som skrivits för barn och unga. Jag visar att jag förstått delar av det jag läst genom att jag kan berätta något om innehållet.
Jag kan med stöd av att vi gått igenom nya ord läsa datatexter som skrivits för barn och unga. Jag visar att jag förstått genom att jag bl.a. kan sammanfatta innehållet av det jag läst, ställa relevanta frågor och kopplar det lästa till egna erfarenheter.
Skriva faktatexter (sakprosa texter)
Jag kan med stöd skriva enkla faktatexter av det jag lärt om ämnet.
Jag kan självständigt skriva mina faktatexter av det jag lärt om ämnet från olika ställen (t.ex. bok, internet, massmedia). I mina faktatexter använder jag egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan mycket självständigt skriva mina faktatexter av det jag lärt om ämnet från olika ställen (t.ex. bok, internet, massmedia). I mina faktatexter använder jag egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Utifrån respons från andra bearbetar jag min text så att den blir tydligare för andra att läsa och förstå.
kombinera texten med bild
Jag kan välja/skapa en bild till min text som stämmer överens med ämnet för min text.
Jag kan välja/skapa en bild till min text som förtydligar innehåll och budskap i min text.
Jag kan välja/skapa en bild till min text som mycket tydligt förtydligar och förstärker innehåll och budskap i min text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: