Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor och koordinater - mellanstadiet

Skapad 2017-05-14 09:14 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta område tränar vi på att använda matematiska begrepp (kring kartor och koordinater), använda bilder i olika skalor - rita och “läsa av”, använda olika diagram, använda negativa tal, t.ex. vid avläsning av temperatur, samt att lösa problem med olika strategier och då välja metoder som fungerar. Detta är användbart bl.a. för att kunna första och läsa kartor och kartböcker.

Innehåll

Vi arbetar under v. 17-20 med att använda kartor och skala, uppskatta temperaturer och använda negativa tal, använda linjediagram och koordinatsystem samt använda strategier vid problemlösning. Under v.20 gör vi en diagnos för att se att vi lärt oss det vi skulle och övar på det som inte riktigt satt, samt fördjupar oss.

Under v.21 repeterar vi detta innehåll samt föregående avsnitt (om sannolikhet och statistik). Vi har också ett prov på båda områdena tillsammans.

Exempel på viktiga ord och begrepp: karta, skala, koordinater, x-axel, y-axel, negativa tal, linjediagram

Matriser

Ma
Kartor och koordinater

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Jag kan nämna något begrepp som har med kartor och koordinater att göra.
Jag känner till olika begrepp kring kartor och koordinater och kan berätta något om dem.
Jag känner till olika begrepp kring kartor och koordinater (skala, x-axel, y-axel, linjediagram, negativa tal mm) och kan förklara vad begreppen betyder.
Använda tabeller och diagram
Jag kan göra mätningar och dokumentera mätningarna (temperatur t.ex.).
Jag kan presentera mätningar jag gjort i linjediagram.
Jag kan avläsa linjediagram och visa att jag förstår genom att samtala om vad diagrammet visar.
använda bilder i olika skalor
Jag kan rita bilder i annan skala (t.ex. 1:2)
Jag kan både rita och första bilder i annan skala. Det visar jag genom att kunna förklara bilden för någon annan (och använder då ord som förstoring och förminskning).
Jag kan både rita och första bilder i annan skala. Det visar jag genom att kunna förklara bilden för någon annan (och använder då ord som förstoring och förminskning). Jag kan också använda kartor i olika skalor och t.ex. berätta om sträckors längd i verkligheten.
använda negativa tal
Jag kan använda negativa tal t.ex. när jag läser av en termometer.
Jag kan använda negativa tal t.ex. när jag läser av en termometer. Jag kan också addera och subtrahera med negativa tal.
lösa problem
Jag kan lösa problem när jag får hjälp med vilken metod jag kan använda.
Jag kan lösa problem och själv välja metod.
Jag kan lösa problem och själv välja metod. Jag kan delta i samtal kring vilka strategier och metoder som är mer lämpliga än andra till olika uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: