Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och samhälle

Skapad 2017-05-14 12:40 i Torpskolan Lerum
Fokus på judendom, islam, kristendomen och konflikter mellan dessa religioner.
Grundskola 9 Religionskunskap
Ett arbete om religion och samhälle.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att diskutera kring de olika världsreligionerna.  Vi kommer att föra diskussioner om aktuella situationer och händelser gällande religion och samhälle samt debattera om våld och orsaker till hat. 

En del av uppgiften är att diskutera i mindre grupper. 

Du kommer att få fem frågor varav två som du ska resonera kring. 

 

-Etik och Etiska modeller är något du ska kunna förklara.

 

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- hur väl du kan beskriva och resonera kring hur samhälle och religion påverkar varandra

- ditt resonemang i ämnet religion/konflikt. 

Som underlag för bedömning ligger även diskussioner under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Bedömning av Religion och konflikter

Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Kunskaper om religionerna
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om kristendomen och de andra religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Beskriva samband mellan religion och samhälle
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Moraliska frågeställningae, värderingar, etiska begrepp & modeller
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: