Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Staden år 1

Skapad 2017-05-14 14:31 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
En ny stad ska byggas här i Skåne. Vad är det som behövs i en stad? Vilka familjer ska flytta dit? Vem består familjerna av och vilka yrken har de vuxna? Tillsammans planerar vi hur staden ska se ut, vad som behövs i vår stad och vi tillverkar även vår stad av olika material.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
En ny stad ska byggas här i Skåne. Vad är det som behövs i en stad? Vilka familjer ska flytta dit? Vem består familjerna av och vilka yrken har de vuxna? Tillsammans planerar vi hur staden ska se ut, vad som behövs i vår stad och vi tillverkar även vår stad av olika material.

Innehåll

Eleverna är delaktiga i skapandet av en ny stad här i Skåne. De får i mindre grupper bestämma hur deras familj ska se ut, vem den består av och vilka yrken som de vuxna har.

Genom elevernas tankar, erfarenheter och funderingar växer staden fram. Under arbetets gång får de argumentera för sina åsikter och göra vissa prioriteringar när det gäller vad som ska finnas i staden. Ett demokratiskt arbetssätt genomsyrar i stort beslutsprocessen.

Tillsammans diskuterar vi bland annat sophantering och lär oss mer genom att titta på filmer från ur, ”Välkommen till staden”. Utifrån dessa kommer vi gemensamt fram till hur vi vill att det ska vara i vår stad.

”Familjerna” tillverkar vad som behövs i vår stad (utifrån en lista som vi gemensamt kommit överens om) av olika material som lego, plusplus, kartonger, mjölkförpackningar mm.

Diskussioner som uppkommer under temat lyfter vi och diskuterar. De får träning i kommunikation, samarbete, problemlösning, argumentation och hur beslut fattas i grupp.

Mål

Du ska:

kunna ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet samt kunna motivera vilka du tycker är viktiga att de finns i vår stad.

- kunna berätta något om vad som händer med sopor.

- kunna berätta om några samhällsfunktioner som en familj kan behöva eller som de använder sig av i sin vardag.

- träna dig på att argumentera för dina åsikter samtidigt som du är lyhörd för andras.

- kunna samarbeta med kompisar så att vi tillsammans kan bygga vår fiktiva stad.

- träna dig i att göra prioriteringar utifrån olika förutsättningar. Vad är viktigast att det finns i en stad och varför?

- kunna skriva en sammanhängande text i form av en familjemedlems dagbok.

- kunna ställa frågor angående yrken till vuxna i din närhet.

 

Så här ska vi arbeta:

Vi ska diskutera oss fram till vad som behövs i en stad samt planerar hur staden ska se ut. (Helklass samt i mindre familjegrupper)

Vi tar reda på fakta genom bland annat filmer från ur.

Vi tillverkar gemensamt en stad.

Vi intervjuar en person och ställer frågor om personens yrke.

Vi presenterar intervjuerna för varandra i mindre grupper.

Vi spelar spel, exm förbjudna ord, för att träna vår begreppsförmåga.

Vi skriver en familjemedlems dagbok över en dag. 

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång genom observationer under lektioner samt genom att ta del av den skrivna "dagboken".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: