Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik på lekplatsen och de fem enkla maskinerna

Skapad 2017-05-14 16:14 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik
Nu ska du få lära dig mer om de enkla maskinerna och var vi kan hitta dem i vår vardag. Vi kommer att titta närmare på hur lekredskapen på våra lekplatser är konstruerade och hur de fungerar.

Innehåll

Till dig som elev:

Teknik är det vi människor har skapat. Det har oftast varit för att förenkla en arbetsuppgift. Nu ska du få lära dig mer om några av de enkla maskinerna. Du kommer även få lära dig mer om friktion och jämvikt, tyngdpunkt och balans. 

Arbetsområdet

Varför har vi ramper bredvid trappor och hur gör jag om jag vill flytta en tung sten?

Detta är några frågor som du ska få undersöka och lära dig mer om. Människan är en finurlig och idérik varelse. Vi har utvecklat många hjälpmedel och nu ska du få lära dig mer om några av de första uppfinningarna som har hjälpt människa genom historien. Du kommer att få lära dig om hjulet, lutande planet, kilen, skruven och hävstången, hur de fungerar och varför de är så bra på att underlätta arbeten för oss. Du kommer att få undersöka och testa olika lekredskap där de ingår samt läsa och skriva om dem. Som avslutning kommer du  att tillsammans med din grupp få konstruera ett lekredskap till klassens modellekplats.

Hoppas att du är sugen på att göra undersökningar, konstruera och på att lösa problem.

Mål

Målen för arbetsområdet.

När vi är klara med temat ska du kunna.

 • Ge exempel på hur skruven, hävstången, hjulet, lutande planet och kilen kan användas samt ge exempel på var man kan hitta ett par av dessa på lekplatsen.
 • kunna samtala kring begreppen jämvikt, friktion, tyngdpunkt och kraft.
 • Konstruera ett lekredskap till vår modellekplats där någon av de enkla mekanismerna finns med eller där man kan visa någon av de begrepp vi har jobbat med. 

Arbetssätt

Du kommer att:

 • läsa texter
 • se filmer
 • lyssna på genomgångar
 • göra praktiska övningar
 • jobba i grupp
 • jobba enskilt

Redovisningsform

Dina kunskaper inom detta tema kommer du att få presentera genom att göra praktiska övningar i grupp/enskilt och genom dina texter, bilder, skisser och modeller.

Bedömning

Bedömningen i detta arbetsområde kommer att utgå från din delaktighet i olika övningarna och hur väl du:  

 • med hjälp av text och bild samt muntligt kan redovisa hur skruven, hävstången, hjulet, lutande planet och kilen kan användas samt ge exempel på var man kan hitta ett par av dessa på lekplatsen.
 • i gemensamma diskussioner kan använda dig av begreppen jämvikt, friktion, tyngdpunkt och kraft.
 • har konstruerat ett lekredskap utifrån de instruktioner och respons du har fått.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: