Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal i femman - VT!

Skapad 2017-05-14 16:53 i Apalbyskolan Västerås Stad
Dags för utvecklingssamtal. Du som elev förbereder, håller i och utvärderar ditt utvecklingssamtal. Du reflekterar också över hur du tycker att det har gått i ämnena sv, eng och matte.
Grundskola 5 Svenska
Eleven håller i sitt eget utvecklingssamtal utan Ulrika i klassrummet!

Innehåll

Utvecklingssamtal

Inför utvecklingssamtalet pratar vi i klassen om vad eleverna är duktiga på och vad de behöver träna mer på. Eleverna skriver ner sina utvärderingar kring svenska, matte, engelska. 
Eleverna planerar och håller i samtalet själva och berättar vad de kommit fram till för sina föräldrar. 

Elevens utvärdering

I kommentarrutan nedan skriver du in din utvärdering och reflektion av ditt utvecklingssamtal. 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: